Hiệu quả từ mô hình Liên kết đảm bảo an toàn kho hàng dự trữ quốc gia

10:41 | 22/10/2021 Print
(TBTCO) - (TBTCVN) - Bảo đảm an toàn dự trữ quốc gia là một nhiệm vụ rất quan trọng. Qua 2 năm thực hiện mô hình “Liên kết đảm bảo An ninh trật tự - An toàn kho hàng dự trữ quốc gia”, Chi cục Dự trữ Nhà nước Tuyên Quang luôn đạt tiêu chuẩn cơ quan “an toàn về an ninh trật tự”. Đơn vị đã không để xảy ra mất mát tài sản, vật tư hàng hóa dự trữ quốc gia.

Phối hợp với nhiều lực lượng

Hiện nay nền kinh tế nước ta vẫn đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, thiên tai, dịch bệnh kéo dài, diễn biến an ninh khu vực và trong nước ngày càng phức tạp. Những thách thức này khiến nhu cầu khắc phục hậu quả và bảo đảm an sinh xã hội ngày càng cao. Dự trữ Quốc gia là “cánh tay nối dài” của Chính phủ trong việc sử dụng tiềm lực tài chính để chủ động, sẵn sàng đáp ứng các yêu cầu cấp bách về phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh. Trong bối cảnh đó, việc bảo đảm an toàn dự trữ quốc gia là một nhiệm vụ vô cùng quan trọng.

Để thực hiện nhiệm vụ đó, từ tháng 9/2019, Chi cục Dự trữ Nhà nước Tuyên Quang đã phối hợp với phòng Xây dựng phong trào, phòng An ninh Kinh tế Công an tỉnh Tuyên Quang và UBND xã An Tường, thành phố Tuyên Quang (nay là phường An Tường) xây dựng kế hoạch phối hợp triển khai thực hiện mô hình “Liên kết đảm bảo an ninh trật tự - an toàn tuyệt đối hàng dự trữ quốc gia”.

Cơ sở vật chất của Chi cục Dự trữ Nhà nước Tuyên Quang được đầu tư xây dựng mới từ năm 2016 (giai đoạn 1) và đưa vào sử dụng năm 2018, trong đó có 3 nhà kho dự trữ hàng hóa quốc gia với diện tích 3.780 m2. Thực hiện kế hoạch dự trữ quốc gia được giao, hàng năm đơn vị đã thực hiện nhập và bảo quản hàng nghìn tấn gạo dự trữ quốc gia và hàng ngàn vật tư, máy móc, thiết bị để đáp ứng các yêu cầu cấp bách về phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh... Như vậy, số lượng tài sản và hàng hóa dự trữ cần được bảo vệ tuyệt đối an toàn tại đơn vị là rất lớn, đòi hỏi mỗi công chức và người lao động phải có tinh thần trách nhiệm cao, chủ động thực hiện tốt các nhiệm vụ về phòng chống lụt bão, phòng cháy chữa cháy, công tác an ninh trật tự nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho tài sản, vật tư, hàng dự trữ quốc gia trước những tình huống cấp bách. Đồng thời cũng phải sẵn sàng các điều kiện cần thiết để tổ chức xuất, cấp hàng dự trữ quốc gia kịp thời để hỗ trợ các địa phương ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, đảm bảo an sinh xã hội.

Cán bộ chi cục Dự trữ Nhà nước Tuyên Quang thực hiện các quy trình bảo quản hàng sau khi nhập kho.
Cán bộ chi cục Dự trữ Nhà nước Tuyên Quang thực hiện các quy trình bảo quản hàng sau khi nhập kho.

Để triển khai thực hiện mô hình này, Chi cục đã thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng mô hình gồm 8 thành viên là những công chức của Chi cục và UBND xã An Tường. Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ: Tham mưu cho Lãnh đạo Chi cục và UBND xã An Tường về tổ chức thực hiện mô hình; triển khai các nhiệm vụ do Chi cục Dự trữ Nhà nước Tuyên Quang và UBND xã An Tường giao; phối hợp với chính quyền địa phương, các ngành liên quan kịp thời giải quyết, xử lý các vụ việc phát sinh, vướng mắc trong quá trình tổ chức, thực hiện...

Ngay sau khi được thành lập, Ban chỉ đạo đã tiến hành khảo sát, đánh giá thực trạng về tình hình an ninh trật tự trong khu vực để xây dựng kế hoạch chủ động phối hợp triển khai thực hiện các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự; xây dựng, ban hành quy chế hoạt động của mô hình; thành lập Tổ tự quản…

Không để xảy ra mất mát tài sản, vật tư hàng hóa

Thực tế cho thấy, công tác bảo vệ an ninh trật tự, an toàn các loại hàng dự trữ được thực hiện tốt đã góp phần đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và công tác an sinh xã hội.

Qua triển khai thực hiện mô hình liên kết đảm bảo an ninh trật tự, an toàn tuyệt đối hàng dự trữ quốc gia tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Tuyên Quang đã tăng cường sự phối hợp giữa đơn vị với cấp ủy, chính quyền địa phương và Công an tỉnh Tuyên Quang trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân đồng thuận, chấp hành tốt các quy định về bảo vệ an toàn kho hàng hóa vật tư dự trữ quốc gia.

Đồng thời phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của Chi cục Dự trữ Nhà nước Tuyên Quang và của nhân dân phường An Tường trong quá trình phối hợp, tham gia phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc và thực hiện tốt mô hình “Đảm bảo an ninh trật tự - An toàn tuyệt đối hàng dự trữ Quốc gia”, tạo sự chuyển biến tích cực về chất lượng, hiệu quả của phong trào, góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Qua 2 năm thực hiện mô hình, Chi cục Dự trữ Nhà nước Tuyên Quang luôn đạt tiêu chuẩn cơ quan “An toàn về an ninh trật tự” được giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen có thành tích trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Đơn vị đã nhiều năm không để xảy ra mất mát tài sản, vật tư hàng hóa Dự trữ Quốc gia; tình hình an ninh chính trị ổn định, nội bộ đoàn kết, thống nhất cao, công chức và người lao động luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, có ý thức cảnh giác với những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, không để các thế lực phản động lôi kéo, chống phá chính quyền. Chủ động, tích cực phòng ngừa không để xảy ra hành vi tội phạm, tệ nạn xã hội và thực hiện tốt công tác phòng chống cháy nổ, đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn trong mọi tình huống, tạo môi trường làm việc văn minh, phục vụ hiệu quả các yêu cầu, nhiệm vụ chính trị được giao.

Phát động nhiều phong trào thi đua

Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã phát động nhiều mô hình, phong trào thi đua, qua đó lan tỏa tinh thần nỗ lực thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch, nhiệm vụ được giao hàng năm trong toàn ngành như: “xây dựng vùng kho an toàn, xanh, sạch, đẹp”, “nói không với tiêu cực”, “lao động giỏi, lao động sáng tạo”… Các mô hình, phong trào thi đua đã thực sự mang lại kết quả thiết thực giúp Tổng cục Dự trữ Nhà nước triển khai hiệu quả các mặt hoạt động như: nhập, xuất hàng dự trữ quốc gia; bảo quản, quản lý chất lượng hàng dự trữ quốc gia…

Mạnh Cường

© Thời báo Tài chính Việt Nam