Hà Nội sẵn sàng triển khai hóa đơn điện tử theo quy định mới

21:13 | 25/10/2021 Print
(TBTCO) - “Đến thời điểm này, Cục Thuế TP. Hà Nội cũng như các công chức thuế, người nộp thuế, tổ chức cung cấp giải pháp đã ở trạng thái “sẵn sàng” cho việc kích hoạt hệ thống hóa đơn điện tử” - đây là khẳng định của ông Mai Sơn - Cục trưởng Cục Thuế TP. Hà Nội.
Tổng cục Thuế thành lập trung tâm điều hành triển khai hóa đơn điện tử Hà Nội: Thành lập Ban chỉ đạo triển khai hóa đơn điện tử

Báo cáo về công tác chuẩn bị hoạt động của Trung tâm điều hành hoá đơn điện tử tại Cục Thuế TP. Hà Nội, ông Mai Sơn - Cục trưởng Cục Thuế TP. Hà Nội cho biết, nhận thức được tầm quan trọng và yêu cầu sử dụng hóa đơn điện tử trong quản lý thuế, cục thuế đã khẩn trương triển khai các nhiệm vụ cần thiết theo đúng kế hoạch và lộ trình đã đề ra.

“Chúng tôi đã tham mưu với lãnh đạo UBND thành phố thành lập Ban Chỉ đạo hóa đơn điện tử, Tổ giúp việc và kế hoạch phân công tới từng đơn vị sở, ngành; tham gia tích cực vào việc xây dựng chính sách, quy trình sử dụng hóa đơn điện tử” - ông Sơn nói.

Cục Thuế TP. Hà Nội cũng đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền với tần suất cao, hình thức đa dạng; chuẩn bị sẵn sàng các tài liệu hỗ trợ, hướng dẫn người nộp thuế. Triển khai tập huấn cho công chức thuế và người nộp thuế, làm việc với các tổ chức cung cấp giải pháp.

Đặc biệt, với sự chỉ đạo và hướng dẫn của Tổng cục Thuế, Trung tâm điều hành triển khai hóa đơn điện tử đặt tại cục thuế đã được thành lập. Trung tâm được bố trí tại phòng riêng, với đầy đủ các trang thiết bị cơ sở vật chất.

Hà Nội sẵn sàng triển khai hóa đơn điện tử theo quy định mới
Ông Mai Sơn - Cục trưởng Cục Thuế TP. Hà Nội cho biết, cơ quan này đã sẵn sàng triển khai hóa đơn điện tử theo quy định mới. Ảnh: CTV.

Kết nối trực tuyến thông suốt 24/24 với hệ thống trung tâm điều hành của Tổng cục Thuế, hạ tầng truyền thông ngành Tài chính; hệ thống các máy trạm hỗ trợ, máy in, máy chiếu, cũng như bố trí đầy đủ nhân sự có năng lực và kiến thức chuyên môn tốt, hệ thống số điện thoại đường dây nóng cũng như hệ thống email tiếp nhận xử lý thông tin hỗ trợ về hoá đơn điện tử.

“Chúng tôi tin rằng, hệ thống trung tâm điều hành sẽ được vận hành một cách hiệu quả, đảm bảo kênh truyền tải thông tin liên tục, thông suốt giữa người nộp thuế - cục thuế - Tổng cục Thuế với 3 luồng thông tin. Từ thông tin chỉ đạo, thông tin hỗ trợ đến thông tin xử lý vướng mắc, qua đó hỗ trợ xử lý kịp thời các khó khăn, vướng mắc của người nộp thuế và góp phần thúc đẩy việc sử dụng hóa đơn điện tử” - ông Sơn nói.

Lãnh đạo Cục Thuế TP. Hà Nội cũng nhấn mạnh, đến thời điểm này, có thể nói về cơ bản cục thuế, tổ chức cung cấp giải pháp đã ở trạng thái “sẵn sàng” cho việc kích hoạt hệ thống hóa đơn điện tử của cả nước.

Cục Thuế TP. Hà Nội sẽ tiếp tục bám sát các hướng dẫn, chỉ đạo của Tổng cục Thuế, tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền tới người nộp thuế, tiếp tục tổ chức tập huấn, cũng như gửi tài liệu hướng dẫn chi tiết; triển khai vận hành thông suốt và hiệu quả Trung tâm điều hành để hỗ trợ, xử lý kịp thời các vướng mắc cho người nộp thuế.

“Cục Thuế TP. Hà Nội cam kết với Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế và cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn sẽ cùng với các nhà cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử, sử dụng tối đa các nguồn lực hiện có để đồng hành với doanh nghiệp, người nộp thuế trong việc triển khai áp dụng hóa đơn điện tử, hỗ trợ xử lý toàn bộ các vướng mắc, khó khăn của doanh nghiệp, người nộp thuế, đảm bảo tiến độ triển khai theo lộ trình, mục tiêu đã đề ra” - ông Sơn nói./.

Nhật Minh

© Thời báo Tài chính Việt Nam