Cục Thuế Lâm Đồng: Ký kết phối hợp tuyên truyền thực hiện pháp luật về thuế

16:25 | 27/10/2021 Print
(TBTCO) - Một cách làm hay và được xem là rất hiệu quả vừa được Cục Thuế Lâm Đồng ký kết với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh về triển khai chương trình phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện pháp luật về thuế.

Cục trưởng Cục Thuế Lâm Đồng Trần Phương cho biết, sau nhiều năm ký kết thực hiện chương trình phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện pháp luật về thuế giữa cơ quan Thuế với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh (UBMTTQ VN), hiệu quả thực hiện chính sách thuế, nghĩa vụ thuế của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn được nâng lên rõ rệt. Kết quả thu ngân sách nhà nước hàng năm theo đó cũng tăng cao (năm sau cao hơn năm trước).

Cục Thuế Lâm Đồng: Ký kết phối hợp tuyên truyền thực hiện pháp luật về thuế
Lãnh đạo Cục Thuế Lâm Đồng và UBMTTQ VN tỉnh ký kết chương trình phối hợp. Ảnh: CTV

Vì vậy theo ông Phương, việc tiếp tục ký kết ban hành chương trình phối hợp giữa hai đơn vị giai đoạn 2021-2025 là rất cần thiết và phù hợp với tình hình thực tế, nhất là sau thời điểm dịch Covid -19 lần thứ tư cơ bản được khống chế.

Theo đó, nội dung chính của chương trình là đẩy mạnh tuyên truyền chính sách, pháp luật về thuế đến các tầng lớp nhân dân, vận động nhân dân chấp hành pháp luật của Nhà nước về thuế. Phối hợp giám sát việc chấp hành pháp luật về thuế; đề xuất, kiến nghị những giải pháp nhằm thực hiện tốt pháp luật về thuế trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, góp phần đảm bảo đạt và vượt kế hoạch thu ngân sách hàng năm và giai đoạn 2021- 2025 theo Đề án của tỉnh.

Chương trình được thực hiện gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, xây dựng khu dân cư tiêu biểu, khu dân cư kiểu mẫu do UBMTTQ VN tỉnh phát động.

Nhiệm vụ trọng tâm của công tác phối hợp là chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về thuế, phí và lệ phí cho các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh. Phối hợp kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về thuế và góp ý, phản biện xã hội đối với các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật về thuế trên địa bàn tỉnh; phối hợp giải quyết, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo và các kiến nghị của nhân dân về thuế; nghiên cứu, đề xuất, kiến nghị xây dựng, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện chính sách, pháp luật về thuế.

Quy chế thực hiện chương trình phối giữa hai đơn vị cũng đề cập nội dung đề nghị các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, nhất là các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh phối hợp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về thuế đến các thành viên, đoàn viên, hội viên của tổ chức mình; cung cấp thông tin liên quan đến việc quản lý thuế trên địa bàn; lên án các hành vi trốn thuế, gian lận thương mại bị cơ quan chức năng xử lý trên các phương tiện thông tin đại chúng./.

Gia Cư

© Thời báo Tài chính Việt Nam