HSG ước lợi nhuận sau thuế niên độ 2020-2021 đạt 4.313 tỷ đồng

10:55 | 29/10/2021 Print
(TBTCO) - Công ty cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (mã HSG, sàn HOSE) vừa công bố ước kết quả kinh doanh hợp nhất niên độ tài chính 2020-2021 (từ ngày 1/10/2020 đến ngày 30/9/2021).

Theo đó, sản lượng tiêu thụ HSG ước đạt 2.253.733 tấn, đạt 139% so với cùng kỳ, hoàn thành 125% kế hoạch; doanh thu ước đạt 48.727 tỷ đồng, đạt 177% so với cùng kỳ, hoàn thành 148% kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất ước đạt 4.313 tỷ đồng, đạt 374% so với cùng kỳ, hoàn thành 288% kế hoạch.

HSG ước lợi nhuận sau thuế niên độ 2020-2021 đạt 4.313 tỷ đồng
HSG ước lợi nhuận sau thuế niên độ 2020-2021 đạt 4.313 tỷ đồng. Ảnh: T.L
FPT ghi nhận 4.575 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế sau 9 tháng SCG thu về 21,5 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế trong quý III/2021 Bảo Việt: Tổng doanh thu vượt 1 tỷ USD, lợi nhuận sau thuế tăng 1,5 lần trong nửa đầu năm 2021

Riêng quý IV niên độ tài chính 2020-2021 (từ ngày 1/7/2021 đến ngày 30/9/2021), sản lượng tiêu thụ ước đạt 559.578 tấn, doanh thu ước đạt 15.797 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hợp nhất ước đạt 940 tỷ đồng, lần lượt đạt 109%, 189% và 209% so với cùng kỳ.

Hồi đầu niên độ tài chính 2020 - 2021, HSG đặt mục tiêu sản lượng cho niên độ này là 1.800.000 tấn, tăng 11%; doanh thu 33.000 tỷ đồng, tăng 20%; và lợi nhuận sau thuế 1.500 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ.

Trước đó trong niên độ tài chính 2019 – 2020 (từ ngày 1/10/2019 đến ngày 30/9/2020), HSG đạt sản lượng 1.622.682 tấn, vượt 8% kế hoạch, tăng trưởng 9% so với cùng kỳ. Doanh thu niên độ tài chính 2019 - 2020 đạt 27.531 tỷ đồng hoàn thành 98% kế hoạch; lợi nhuận sau thuế đạt 1.153 tỷ đồng, thực hiện 288% kế hoạch và tăng trưởng 219% với cùng kỳ.

Đầu tháng 10 vừa qua, Hoa Sen đã đưa lên niêm yết bổ sung 4,4 triệu cổ phiếu HSG trên Sở Giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh. Đây là số cổ phiếu phát hành thêm theo chương trình lựa chọn người lao động của công ty.

Sau khi niêm yết bổ sung, số cổ phiếu HSG lưu hành là gần 493,5 triệu cổ phiếu, tương đương với giá trị 4.935 tỷ đồng tính theo mệnh giá./.

Chí Tín

© Thời báo Tài chính Việt Nam