Infographics:

10 tháng năm 2021, FDI đạt 23,74 tỷ USD

22:56 | 29/10/2021 Print
(TBTCO) - 10 tháng năm 2021, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đạt 23,74 tỷ USD, tăng 1,1% so với cùng kỳ năm 2020.

TTXVN

© Thời báo Tài chính Việt Nam