Bốn giải pháp hỗ trợ, miễn giảm thuế cho người dân, doanh nghiệp sau dịch

19:02 | 01/11/2021 Print
(TBTCO) - Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh công bố triển khai bốn nhóm chính sách hỗ trợ, miễn giảm thuế nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch Covid-19 khắc phục khó khăn do dịch bệnh gây ra, khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh sau dịch.

Bốn nhóm chính sách hỗ trợ, miễn giảm thuế bao gồm:

Thứ nhất, giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) phải nộp của năm 2021 đối với trường hợp người nộp thuế theo quy định của Luật Thuế TNDN có doanh thu năm 2021 không quá 200 tỷ đồng và doanh thu năm 2021 giảm so với doanh thu năm 2019.

Hướng dẫn thông tin về chính sách hỗ trợ, miễn giảm thuế tại Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh. Ảnh Đỗ Doãnch
Tìm hiểu thông tin về chính sách hỗ trợ, miễn giảm thuế sau dịch tại Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh. Ảnh Đỗ Doãnch

Thứ hai là miễn thuế thu nhập cá nhân (TNCN), thuế giá trị gia tăng (GTGT) và các loại thuế khác phải nộp phát sinh từ hoạt động sản xuất, kinh doanh của các tháng trong quý III và quý IV/2021 đối với hộ, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh tại các địa bàn cấp huyện chịu tác động của dịch Covid-19 trong năm 2021.

Thứ ba là giảm thuế GTGT kể từ ngày 1/11/2021 đến hết ngày 31/12/2021 đối với một số nhóm hàng hóa, dịch vụ. Cuối cùng là miễn tiền chậm nộp phát sinh trong năm 2020 và năm 2021 của các khoản nợ tiền thuế, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với doanh nghiệp, tổ chức (bao gồm cả đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh) phát sinh lỗ trong năm 2020.

Được biết, ngày 19/10/2021, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15 về một số giải pháp hỗ trợ khắc phục dịch Covid-19 và ngày 27/10/2021 Chính phủ đã ban hành Nghị định 92/2021/NĐ-CP hướng dẫn chính sách miễn, giảm thuế nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân vượt qua khó khăn do tác động của dịch bệnh Covid-19./.

Đỗ Doãn

© Thời báo Tài chính Việt Nam