Tọa đàm về chuyển đổi IFRS dành cho ngân hàng

19:03 | 01/11/2021 Print
(TBTCO) - Cuối tuần này, Hiệp hội Ngân hàng, PwC Việt Nam và Hiệp hội Kế toán công chứng Anh và một số đơn vị liên quan đang dự kiến phối hợp tọa đàm về chia sẻ kinh nghiệm áp dụng chuẩn mực kế toán quốc tế (IFRS) dành cho ngân hàng.

Cuộc tọa đàm về chuyển đổi IFRS cho ngân hàng được thực hiện trong kỳ sinh hoạt của Câu lạc bộ Kế toán trưởng toàn quốc (VCCA). Các đơn vị tham gia cùng tổ chức sự kiện này còn có Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) và Hiệp hội Kế toán công chứng Anh (ACCA), PwC Việt Nam, Techcombank, VPBank.

Chuyển đổi số ngành ngân hàng: Chọn công nghệ phù hợp để đi đúng, tiến xa Các ngân hàng trung ương đối mặt với sự đánh đổi khó khăn về chính sách Thúc đẩy chuyển đổi số ngành ngân hàng
Tọa đàm về chuyển đổi IFRS dành cho ngân hàng
Việc chuyển đổi IFRS dành cho ngân hàng có những đặc thù riêng so với khối doanh nghiệp. Ảnh. T.L

Về chuyển đổi IFRS, theo Quyết định số 345/QĐ-BTC ngày 16/03/2020 của Bộ Tài chính phê duyệt Đề án áp dụng Chuẩn mực báo cáo tài chính (IFRS) tại Việt Nam, khối ngân hàng thương mại và các tổ chức tài chính là một trong các nhóm đơn vị có lợi ích công chúng, là đối tượng áp dụng IFRS.

Theo lộ trình, đề án áp dụng chuẩn mực báo cáo cáo tài chính của Việt Nam, việc áp dụng IFRS chia làm 2 giai đoạn.

Giai đoạn 1, áp dụng tự nguyện (2022 đến 2025), các doanh nghiệp có nhu cầu và đủ nguồn lực, thông báo cho Bộ Tài chính trước khi tự nguyện áp dụng IFRS để lập báo cáo tài chính.

Giai đoạn 2, áp dụng bắt buộc (sau năm 2025), trên cơ sở đánh giá tình hình thực hiện áp dụng IFRS của giai đoạn 1, Bộ Tài chính căn cứ nhu cầu, khả năng sẵn sàng của các doanh nghiệp và tình hình thực tế, quy định phương án, thời điểm bắt buộc áp dụng IFRS để lập báo cáo tài chính hợp nhất cho từng nhóm doanh nghiệp thuộc các đối tượng cụ thể.

Theo đánh giá sơ bộ của các chuyên gia tài chính, khối các ngân hàng thương mại thời gian qua đã tỏ ra khá chủ động xây dựng năng lực nội bộ hay hợp tác với các nhà tư vấn chuyên nghiệp để thực hiện công tác phân tích đánh giá hiện trạng, xây dựng lộ trình triển khai IFRS.

Tuy nhiên, việc triển khai IFRS tại các ngân hàng thương mại cũng có những đặc thù riêng và việc chuyển đổi sang áp dụng IFRS của các ngân hàng có thể mất nhiều thời gian hơn so với các doanh nghiệp thông thường khác.

Chí Tín

© Thời báo Tài chính Việt Nam