10 tháng, tổng xuất nhập khẩu nông lâm thủy sản đạt 74,3 tỷ USD

18:39 | 02/11/2021 Print
(TBTCO) - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa cho biết, 10 tháng năm 2021, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng nông lâm thủy sản ước đạt trên 74,3 tỷ USD, tăng 24,2% so với cùng kỳ năm ngoái.
10 tháng, tổng xuất nhập khẩu nông lâm thủy sản đạt 74,3 tỷ USD
10 tháng, tổng xuất nhập khẩu nông lâm thủy sản đạt 74,3 tỷ USD. Ảnh: Minh họa

Theo đó, tháng 1/2021, kim ngạch xuất khẩu (XK) ước đạt trên 3,4 tỷ USD, giảm 15,6% so với tháng 10/2020 nhưng tăng 4,2% so với tháng 9/2021.

Tính chung 10 tháng, kim ngạch XK nông lâm thủy sản ước đạt gần 38,8 tỷ USD, tăng 13,1% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, XK nhóm nông sản chính ước đạt gần 17,4 tỷ USD, tăng 12,7%; lâm sản chính đạt khoảng 12,8 tỷ USD, tăng 22,3%; thủy sản đạt gần 6,9 tỷ USD, giảm 0,8%; chăn nuôi ước đạt 359 triệu USD, tăng 6,1%; nhóm đầu vào sản xuất khoảng 1,4 tỷ USD, tăng 22,3%.

10 tháng năm 2021, nhiều sản phẩm/ nhóm sản phẩm có giá trị xuất khẩu tăng gồm: Cà phê, cao su, gạo, nhóm hàng rau quả, hồ tiêu, hạt điều, sắn và sản phẩm từ sắn, sản phẩm chăn nuôi, tôm; sản phẩm gỗ; mây, tre, cói thảm; quế… Riêng hồ tiêu dù khối lượng XK giảm (đạt 783 nghìn tấn, giảm 5,7%) nhưng nhờ giá XK bình quân tăng tăng 52,9% nên giá trị XK vẫn tăng 44,2%; cà phê khối lượng giảm 5,1%, nhưng giá trị XK vẫn tăng 4,1%.

Những mặt hàng khác tăng giá trị như: sản phẩm chăn nuôi, sản phẩm gỗ, mây, tre, cói thảm; quế (+14,5%). Mặt hàng giảm cả khối lượng và giá trị xuất khẩu dù giá xuất khẩu bình quân tăng là chè.

Giá xuất khẩu bình quân 10 tháng nhiều mặt hàng tăng: cao su; chè, cà phê, gạo, hồ tiêu...

Giá trị XK nông, lâm, thủy sản 10 tháng đầu năm của Việt Nam tới các thị trường thuộc khu vực châu Á (chiếm 42,8% thị phần), châu Mỹ (30,0%), châu Âu (11,4%), châu Phi (1,9%), châu Đại Dương (1,5%).

Tương tự kim ngạch xuất khẩu, 10 tháng đầu năm, kim ngạch nhập khẩu (NK) các mặt hàng NLTS ước khoảng 35,6 tỷ USD, tăng 39,1% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, giá trị NK các mặt hàng nông sản chính ước đạt 22,5 tỷ USD, tăng 54,0%; nhóm sản phẩm chăn nuôi đạt trên 2,9 tỷ USD, giảm 0,5%; nhóm hàng thủy sản ước trên 1,6 tỷ USD, tăng 11,7%; nhóm lâm sản chính khoảng 2,6 tỷ USD, tăng 26,5%; nhóm đầu vào sản xuất gần 6 tỷ USD, tăng 31,0%.

10 tháng, Hoa Kỳ lại trở thành thị trường XK nông sản sang Việt Nam lớn nhất đạt gần 3,3 tỷ USD, chiếm 9,2% thị phần (trong đó mặt hàng bông chiếm 36,4% giá trị); tiếp theo là Campuchia đạt khoảng 3,15 tỷ USD, chiếm 8,9% (mặt hàng điều chiếm gần 65%).

Khánh Linh

© Thời báo Tài chính Việt Nam