Thu ngân sách nhà nước 10 tháng đạt hơn 1,2 triệu tỷ đồng

16:35 | 02/11/2021 Print
(TBTCO) - Theo số liệu tổng hợp của Kho bạc Nhà nước trên hệ thống Tabmis đến hết ngày 31/10/2021, thu ngân sách nhà nước 10 tháng đạt 1.224,3 nghìn tỷ đồng, bằng 91,1% dự toán.
TP. Hồ Chí Minh: Thu ngân sách đạt gần 312 nghìn tỷ đồng
Quyết liệt chống thất thu ngân sách, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế
Hà Nội cần thực hiện nhiều giải pháp hoàn thành dự toán thu ngân sách năm 2021
Dốc toàn lực hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách

Theo Bộ Tài chính, thu ngân sách nhà nước tháng 10 đạt 133,2 nghìn tỷ đồng, trong đó, thu nội địa đạt 116,3 nghìn tỷ đồng, tăng khoảng 59 nghìn tỷ đồng so với tháng 9.

Thu nội địa trong tháng 10 tăng so với tháng 9 là do tháng 10 là thời điểm các doanh nghiệp kê khai, nộp các khoản thuế theo chế độ được phép thu theo quý (như: thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng của doanh nghiệp có doanh thu dưới 20 tỷ đồng phát sinh quý III chuyển nộp trong đầu quý IV); đồng thời, trong tháng 10 thực hiện thu vào ngân sách nhà nước khoảng 16 nghìn tỷ đồng thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp đã hết thời gian được gia hạn theo Nghị định số 52/2021/NĐ-CP ngày 19/4/2021 của Chính phủ.

Thu ngân sách nhà nước 10 tháng đạt hơn 1,2 triệu tỷ đồng
Thu ngân sách 10 tháng đạt hơn 1,2 triệu tỷ đồng. Ảnh: TL.

Thu từ dầu thô tháng 10 đạt 3,8 nghìn tỷ đồng, xấp xỉ số thu tháng 9. Giá dầu thô thế giới trong tháng 10 tiếp tục xu hướng tăng (giá dầu Brent hiện đang giao động khoảng 83-85USD/thùng); giá dầu thanh toán bình quân trong tháng của Việt Nam khoảng 76 USD/thùng tăng 31USD/thùng so giá dự toán.

Thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu tháng 10 đạt 12,95 nghìn tỷ đồng, trên cơ sở tổng số thu thuế đạt gần 28 nghìn tỷ đồng; hoàn thuế giá trị gia tăng theo chế độ là 15 nghìn tỷ đồng.

Theo số liệu tổng hợp của Kho bạc Nhà nước trên hệ thống Tabmis đến hết ngày 31/10/2021, thu ngân sách nhà nước 10 tháng đạt 1.224,3 nghìn tỷ đồng, bằng 91,1% dự toán (ngân sách trung ương đạt 87% dự toán; ngân sách địa phương đạt 96,7% dự toán), trong đó: thu nội địa đạt 998,2 nghìn tỷ đồng, bằng 88% dự toán; thu từ dầu thô đạt 33,2 nghìn tỷ đồng, bằng 143% dự toán; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 192,2 nghìn tỷ đồng, bằng 107,7% dự toán.

Về chi ngân sách nhà nước, tổng chi ngân sách tháng 10 đạt 107,3 nghìn tỷ đồng. Lũy kế chi 10 tháng đạt 1.149,4 nghìn tỷ đồng, bằng 68,1% dự toán, trong đó: chi đầu tư phát triển đạt 257,39 nghìn tỷ đồng, bằng 53,9% dự toán Quốc hội quyết định; chi trả nợ lãi đạt 85,37 nghìn tỷ đồng, bằng 77,6% dự toán; chi thường xuyên đạt gần 798,1 nghìn tỷ đồng, bằng 77% dự toán.

Do tiến độ chi thấp hơn tiến độ thu ngân sách, nên về tổng thể cân đối ngân sách nhà nước 10 tháng có thặng dư; tuy nhiên, cân đối ngân sách trung ương bội chi, ngân sách địa phương có thặng dư lớn.

Đáng chú ý, Bộ Tài chính đã chủ động điều hành việc phát hành trái phiếu Chính phủ để vừa sử dụng có hiệu quả ngân quỹ nhà nước, vừa đảm bảo nguồn thanh toán, chi trả kịp thời các khoản nợ gốc đến hạn và góp phần định hướng sự phát triển của thị trường, cơ cấu lại nợ công.

Lũy kế đến ngày 28/10/2021 đã thực hiện phát hành được 253,86 nghìn tỷ đồng trái phiếu Chính phủ, với kỳ hạn bình quân 13,34 năm, lãi suất bình quân 2,27%/năm./.

Minh Anh

© Thời báo Tài chính Việt Nam