Nam Định: Vốn đầu tư công giải ngân đạt trên 76%

19:42 | 03/11/2021 Print
(TBTCO) - Nhờ thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công tại Nam Định đến hết tháng 10 vừa qua đạt trên 76% kế hoạch vốn được giao. Hiện Nam Định đang đứng trong danh sách các địa phương có tỷ lệ giải ngân cao (trên 65%).

Trong 6 tháng đầu năm, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh Nam Định đạt trên 41%, tương đương với 1.850 tỷ đồng được giải ngân (bao gồm cả nguồn vốn năm trước chuyển sang). Trong đó, giải ngân kế hoạch vốn năm 2021 gần 1.800 tỷ đồng, đạt 47% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Nam Định: Vốn đầu tư công giải ngân đạt trên 76%
Nam Định giải ngân vốn đầu tư công đạt trên 76%. Ảnh minh họa: H.T

Để đảm bảo giải ngân 100% vốn đầu tư công năm 2021, UBND tỉnh Nam Định đã yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung chỉ đạo chủ đầu tư, ban quản lý dự án có kế hoạch giải ngân cụ thể, chi tiết và cam kết về tiến độ giải ngân của từng dự án.

Trường hợp giải ngân không đạt tiến độ theo cam kết, các đơn vị cần khẩn trương rà soát, kịp thời đề xuất cấp có thẩm quyền điều chỉnh kế hoạch vốn từ dự án giải ngân chậm sang dự án có nhu cầu bổ sung vốn để đẩy nhanh tiến độ thực hiện; xem xét đề xuất điều chuyển chủ đầu tư dự án.

Đặc biệt, UBND tỉnh Nam Định đã yêu cầu các sở, ngành, địa phương chủ động phân công lãnh đạo chịu trách nhiệm theo dõi tiến độ thực hiện, lập kế hoạch giải ngân của từng dự án, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho từng dự án, nhất là những dự án liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng.

Xác định kết quả giải ngân của từng dự án là căn cứ chủ yếu để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2021 của cán bộ, công chức đã được phân công theo dõi.

Trường hợp không hoàn thành kế hoạch giải ngân theo tiến độ đề ra, các đơn vị phải kiểm điểm trách nhiệm của tập thể, người đứng đầu, cá nhân liên quan. Trường hợp kết quả giải ngân năm 2021 đạt dưới 100% thì không xét thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ cho người đứng đầu, chủ đầu tư dự án và các cá nhân liên quan năm 2021.

UBND tỉnh cũng giao KBNN Nam Định tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính và tăng cường đẩy mạnh giao dịch trên dịch vụ công trực tuyến, thực hiện tốt các dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực KBNN để phục vụ tốt cho các đơn vị giao dịch.

Với các giải pháp đã thực hiện, cho đến hết tháng 10 vừa qua, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư của tỉnh Nam Định đã đạt 76,08% kế hoạch, đưa Nam Định trở thành 1 trong số ít các địa phương có tỷ lệ giải ngân cao trong cả nước (theo báo cáo của Bộ Tài chính) đến thời điểm này.

Vân Hà

© Thời báo Tài chính Việt Nam