Infographics: Nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống tại Hà Nội đóng cửa trước 21h

17:36 | 03/11/2021 Print
(TBTCO) - UBND TP. Hà Nội ban hành Kế hoạch số 243/KH-UBND về việc thực hiện Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”. Các biện pháp áp dụng chung cho toàn thành phố tương ứng mức độ dịch cấp 2 (một số địa bàn xã, phường áp dụng cấp độ 3, 4).

Hanoimoi.com.vn

© Thời báo Tài chính Việt Nam