Bộ Tài chính ký kết thỏa thuận phối hợp công tác với Bộ Thông tin và Truyền thông

20:27 | 08/11/2021 Print
(TBTCO) - Ngày 8/11, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cùng Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng đã ký kết thỏa thuận phối hợp công tác giữa hai bộ.
Chuyển đổi số, góp phần kiểm soát dịch Covid-19 Bài 2: Bộ Tài chính đã rất chủ động trong các mục tiêu cải cách Ngành Tài chính phát huy thành quả phong trào thi đua yêu nước
Lễ ký kết có sự chứng kiến của tất cả lãnh đạo Bộ Tài chính cũng như Bộ Thông tin và Truyền thông.
Lễ ký kết có sự chứng kiến của tất cả lãnh đạo Bộ Tài chính cũng như Bộ Thông tin và Truyền thông. Ảnh: Hồng Vân.

Thỏa thuận phối hợp công tác nhằm tăng cường mối quan hệ gắn kết, hợp tác; nâng cao chất lượng công tác phối hợp, phát huy vai trò, thế mạnh và nguồn lực sẵn có của Bộ Tài chính và Bộ Thông tin và Truyền thông vì sự phát triển chung.

Đồng thời, nhằm thống nhất chỉ đạo, xây dựng cơ chế phối hợp thường xuyên giữa các đơn vị chức năng của hai bộ trong công tác quản lý nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi trong triển khai các nhiệm vụ của hai bộ.

Theo thỏa thuận được ký kết, Bộ Tài chính đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp, hỗ trợ đối với 4 nhóm công việc, gồm: Phối hợp trong công tác quản lý đối với các nền tảng số và các chủ thể cung cấp dịch vụ, sản phẩm trên các nền tảng số trong nước và xuyên biên giới; phối hợp, hỗ trợ và hướng dẫn việc thực hiện các dự án/nhiệm vụ chuyển đổi số, phát triển Chính phủ số và quản lý, thực hiện hoạt động đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin ngành Tài chính. Đồng thời, phối hợp trong công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng cho các hệ thống công nghệ thông tin ngành Tài chính; phối hợp tổ chức thông tin tuyên truyền, phổ biến sâu rộng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tài chính, thuế, hải quan, kho bạc nhà nước, chứng khoán nhà nước.

Bộ Tài chính sẽ phối hợp, hỗ trợ Bộ Thông tin và Truyền thông trong công tác huy động nguồn lực phục vụ chuyển đổi số, phát triển Chính phủ số; phối hợp trong công tác quản lý kê khai, nộp thuế và các khoản thu khác vào ngân sách nhà nước đối với hoạt động viễn thông.

Thỏa thuận phối hợp công tác cũng bao quát một số công việc trọng tâm liên quan cả hai ngành Tài chính và ngành Thông tin Truyền thông, nhằm thực hiện chương trình chuyển đổi số quốc gia theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc phát biểu tại lễ ký kết.
Bộ trưởng Hồ Đức Phớc phát biểu tại lễ ký kết. Ảnh: Hồng Vân.

Phát biểu tại lễ ký kết, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh vị trí, vai trò và ý nghĩa của chuyển đổi số nói chung, cũng như việc chuyển đổi số trong ngành Tài chính nói riêng.

Theo Bộ trưởng, chuyển đổi số là một công cuộc toàn dân và toàn diện. Ngành Tài chính - ngân hàng có tác động lớn đến toàn bộ công cuộc ấy vì là huyết mạch của nền kinh tế, có tầm ảnh hưởng lớn tới nhiều đối tượng, ngành nghề, lĩnh vực.

"Bởi vậy, ngành Tài chính phải đi đầu về chuyển đổi số và lấy chuyển đổi số là đột phá cho nhiệm kỳ này. Qua đó tạo ra nhiều giá trị mới cho Ngành và quan trọng hơn là cho đất nước" - Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nói.

Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông cũng cam kết sẽ hỗ trợ Bộ Tài chính trong công cuộc này, đặc biệt là về vấn đề công nghệ.

Cảm ơn sự hợp tác của Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc cho rằng, tầm quan trọng của chuyển đổi số và ứng dụng phát triển công nghệ thông tin đã được khẳng định trong nhiều Nghị quyết của Đảng, của Bộ Chính trị và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Nhìn lại thời gian qua, Bộ trưởng nhấn mạnh, công nghệ thông tin đã đánh dấu bước phát triển của ngành Tài chính, nếu không ứng dụng công nghệ thông tin thì sẽ tụt hậu.

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc cho biết, 8 năm qua, Bộ Tài chính luôn nằm top đầu các cơ quan ứng dụng công nghệ thông tin. Tới đây, Ngành cũng đang triển khai thực hiện Hải quan thông minh, Thuế thông minh, Kho bạc ba không, hay một số nhiệm vụ mũi nhọn khác như ứng dụng điện toán đám mây, công nghệ blockchain, định danh trong toàn Ngành,...

Trong quá trình tiếp tục triển khai các kế hoạch đã đặt ra, hướng tới mục tiêu chuyển đổi số rộng rãi trong toàn Ngành, người đứng đầu ngành Tài chính mong muốn nhận được sự phối hợp, hợp tác của các bên liên quan, đặc biệt là Bộ Thông tin và Truyền thông.

Bộ Tài chính sẽ cử các đơn vị đầu mối để thường xuyên trao đổi để hai bộ có thể thực hiện văn bản thỏa thuận tốt hơn và hiệu quả hơn trong thời gian tới./.

Hồng Vân

© Thời báo Tài chính Việt Nam