VietinBank thông báo mời thầu Gói “Ấn chỉ thẻ năm 2022”

15:43 | 09/11/2021 Print
(TBTCO) - Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) có kế hoạch tổ chức lựa chọn nhà thầu để thực hiện Gói thầu “Ấn chỉ thẻ năm 2022” với các thông tin như sau:

1. Tên Gói thầu: Ấn chỉ thẻ năm 2022.

- Loại gói thầu: Sản xuất.

- Nội dung chính của Gói thầu: Sản xuất ấn chỉ thẻ năm 2022.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày kể từ ngày ký hợp đồng, trong đó lần 1 giao hàng trong vòng 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng, lần 2 giao hàng trong vòng 30 ngày kể từ ngày giao xong hàng lần 1.

2. Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu: Từ 9h00 ngày 9/11/2021 đến trước 9h00 ngày 19/11/2021 (trong giờ làm việc).

3. Địa điểm phát hành hồ sơ yêu cầu:

- Phòng Marketing Truyền thông (Khối Marketing & Truyền thông); Địa chỉ: Tầng 6 Tòa nhà Hoàng Thành, 114 Mai Hắc Đế, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội.

4. Giá bán 1 bộ hồ sơ yêu cầu: Miễn phí.

5. Địa điểm nhận hồ sơ đề xuất:

- Phòng Marketing Truyền thông (Khối Marketing & Truyền thông); Địa chỉ: Tầng 6 Tòa nhà Hoàng Thành, 114 Mai Hắc Đế, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội.

6. Thời điểm cuối cùng nhận hồ sơ đề xuất: Trước 9h00 ngày 19/11/2021.

7. Các nhà thầu cần thêm thông tin vui lòng liên hệ:

- Ông Bùi Đăng Dũng - Phòng Marketing Truyền thông (Khối Marketing & Truyền thông); Địa chỉ: Tầng 6 Tòa nhà Hoàng Thành, 114 Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội; Email: BD.DUNG@vietinbank.vn; SĐT: 0868 469 996.

Trân trọng thông báo!

VietinBank

© Thời báo Tài chính Việt Nam