TP. Hồ Chí Minh: Tạm ngưng kinh doanh karaoke, vũ trường, massage, spa và quán bar

20:19 | 18/11/2021 Print
(TBTCO) - Ngày 18/11, chính quyền TP. Hồ Chí Minh đã có văn bản chỉ đạo tạm ngưng kinh doanh đối với các hoạt động dịch vụ như karaoke, vũ trường, massage, spa, quán bar trên địa bàn.

Văn bản tạm ngưng kinh doanh đối với các hoạt động này do Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Dương Anh Đức ký ban hành nêu rõ, căn cứ Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ về ban hành quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”, Quyết định số 3900/QĐ-UBND ngày 16/112021 của UBND TP. Hồ Chí Minh về Quy định tạm thời các biện pháp “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” trên địa bàn.

TP. Hồ Chí Minh tiếp tục ngừng kinh doanh hoạt động vũ trường. Ảnh minh họa
TP. Hồ Chí Minh tiếp tục ngừng kinh doanh hoạt động vũ trường. Ảnh minh họa

Xét tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố còn diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ và theo đề nghị của Sở Y tế tại Tờ trình số 8622/TTr-SYT, UBND thành phố chỉ đạo hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường, massage, spa, quán bar tạm thời ngừng hoạt động cho đến khi có thông báo mới.

Trong văn bản, chính quyền TP. Hồ Chí Minh cũng chỉ đạo Sở Y tế khẩn trương hoàn thiện, tham mưu Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố xem xét, ban hành Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 đối với những loại hình kinh doanh này và ban hành văn bản hướng dẫn chi tiết các hoạt động liên quan ngay sau khi thành phố ban hành Bộ tiêu chí.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành thành phố, các đoàn kiểm tra liên ngành thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện, TP. Thủ Đức, chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn căn cứ chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực, địa bàn phụ trách, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền để mọi người dân và tổ chức, cá nhân kinh doanh nắm rõ thực hiện; tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định của thành phố.

Như vậy, chỉ sau hai ngày cho phép các loại hình kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường, massage, làm đẹp… được hoạt động trở lại (16/11) căn cứ trên cấp độ dịch, chính quyền TP. Hồ Chí Minh đã phải buộc tạm ngưng những loại hình dịch vụ này do tình hình dịch bệnh có phần diễn biến phức tạp trở lại trên địa bàn./.

Đỗ Doãn

© Thời báo Tài chính Việt Nam