Chưa quyết định chính thức về tổ chức kỳ họp Quốc hội bất thường cuối năm

14:40 | 22/11/2021 Print
(TBTCO) - Việc quyết định tổ chức kỳ họp Quốc hội bất thường vào cuối năm đến nay chưa được quyết định chính thức, mà còn phụ thuộc vào công tác chuẩn bị. Kỳ họp bất thường này chỉ giải quyết những vấn đề cấp bách và đột xuất, cấp thiết cho quốc kế dân sinh và đã được chuẩn bị kỹ lưỡng.

Sáng 22/11, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã tiến hành phiên họp thứ 5.

Trong phiên họp này, UBTVQH xem xét báo cáo tình hình thực hiện chi phí quản lý sử dụng Quỹ bảo hiểm xã hội (BHXH) giai đoạn 2019-2021 và quyết định mức chi phí quản lý Quỹ BHXH giai đoạn 2022-2024; cho ý kiến về việc ký Hiệp định BHXH giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Hàn Quốc; tổng kết kỳ họp thứ 2 và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp chuyên đề tháng 12/2021 và kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV.

Ngoài ra, UBTVQH sẽ xem xét dự thảo nghị quyết của UBTVQH, giải thích một số điều của Bộ luật Hình sự; cho ý kiến về về bổ sung các dự thảo: Luật sửa đổi, bổ sung Luật Tần số vô tuyến điện và Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022; xem xét báo cáo kết quả giám sát văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực phụ trách của Hội đồng Dân tộc, các ủy ban của Quốc hội; xem xét báo cáo công tác dân nguyện tháng 10 của Quốc hội…

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc phiên họp

Trong phát biểu khai mạc phiên họp, về nội dung chi phí quản lý Quỹ BHXH, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, UBTVQH sẽ xem xét kỹ lưỡng để quyết định mức chi phí quản lý BHXH trong giai đoạn 2022-2024 và các vấn đề trước mắt cũng như về lâu dài có liên quan đến việc quản lý và sử dụng Quỹ.

Trong bối cảnh cả nước đang phải tiết kiệm chi thường xuyên, một mặt giao nhiệm vụ tiết kiệm, mặt khác phải đảm bảo các chi phí tối thiểu và cần thiết cho tổ chức hoạt động, phân bổ nhằm đảm bảo thực hiện nhiệm vụ ngày càng tăng lên của BHXH Việt Nam, có đầu tư tăng cường năng lực về công nghệ thông tin và các cơ sở hạ tầng khác, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ.

Cũng theo Chủ tịch Quốc hội, tới đây cần phải nghiên cứu để thay đổi cách quyết định chi phí xây dựng cơ bản, phải có đề án riêng về đầu tư cơ sở vật chất cho cho BHXH Việt Nam, tiến tới cải cách tiền lương thì các vấn đề chi phí quản lý của BHXH phải đặt ra lộ trình, Chủ tịch Quốc hội cho biết.

Về tiến hành tổng kết kỳ họp thứ 2, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, trên cơ sở kinh nghiệm rút ra những bài học quý, những ý kiến đóng góp của đại biểu Quốc hội, của cử tri, UBTVQH sẽ cho ý kiến để có sự chuẩn bị sơ bộ cho kỳ họp thường kỳ vào tháng 5/2022. Với tinh thần chuẩn bị từ sớm, từ xa, Chủ tịch Quốc hội đề nghị UBTVQH sẽ cho ý kiến ngay từ bây giờ, đồng thời rà soát để cho ý kiến việc tổ chức một kỳ họp bất thường.

Trong đó, Chủ tịch Quốc hội lưu ý, kỳ họp bất thường chỉ giải quyết những vấn đề cấp bách và đột xuất, cấp thiết cho quốc kế dân sinh và đã được chuẩn bị kỹ lưỡng. Do đó, nhiều nhất chỉ có 5 nội dung đã thống nhất với Chính phủ và cần phải được chuẩn bị kỹ lưỡng, với sự tích cực, cố gắng của các cơ quan trình và cơ quan thẩm tra, sự vào cuộc từ sớm, từ xa và trách nhiệm đối với đất nước.

Chủ tịch Quốc hội cũng cho biết, Quốc hội không xem xét chương trình tổng thể phục hồi kinh tế, xã hội hay chiến lược phòng chống dịch mà chỉ xem xét quyết định gói chính sách tài khoá và tiền tệ đối với hai chương trình này thôi. Ngoài ra, việc tổ chức kỳ họp bất thường đến nay chưa có quyết định chính thức mà còn phụ thuộc vào công tác chuẩn bị./.

Dương An

© Thời báo Tài chính Việt Nam