Infographics:

Những chính sách mới, có hiệu lực từ tháng 12/2021

10:14 | 30/11/2021 Print
(TBTCO) - Từ tháng 12/2021, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: Ô tô sản xuất trong nước giảm 50% lệ phí trước bạ; Công chức, viên chức không phải bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học; Thay đổi về cấp giấy chứng nhận bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc; Tăng hạn mức chi trả bảo hiểm tiền gửi...

Những chính sách mới, có hiệu lực từ tháng 12-2021

Những chính sách mới, có hiệu lực từ tháng 12-2021 ảnh 1

Những chính sách mới, có hiệu lực từ tháng 12-2021 ảnh 2

Những chính sách mới, có hiệu lực từ tháng 12-2021 ảnh 3

Những chính sách mới, có hiệu lực từ tháng 12-2021 ảnh 4

Những chính sách mới, có hiệu lực từ tháng 12-2021 ảnh 5

Những chính sách mới, có hiệu lực từ tháng 12-2021 ảnh 6

Những chính sách mới, có hiệu lực từ tháng 12-2021 ảnh 7

Những chính sách mới, có hiệu lực từ tháng 12-2021 ảnh 8

Những chính sách mới, có hiệu lực từ tháng 12-2021 ảnh 9

Sggp.org.vn

© Thời báo Tài chính Việt Nam