Tiếp tục xây dựng thể chế, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp

20:02 | 24/12/2021 Print
(TBTCO) - Chiều 24/12, Vụ Chính sách thuế, Bộ Tài chính tổ chức tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022. Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai dự và chỉ đạo hội nghị. Thứ trưởng khẳng định, năm 2022 tiếp tục tập trung xây dựng thể chế, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp.
Ngành Thuế sẽ theo dõi sát thực tế, tiếp tục tham mưu các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp
“Tiếp sức” cho người dân và doanh nghiệp
Chính sách thuế luôn đồng hành cùng người dân và doanh nghiệp

Hoàn thành khối lượng lớn văn bản quy phạm pháp luật

Trong năm 2021, Vụ Chính sách thuế đã hoàn thành và hoàn thành theo tiến độ khối lượng xây dựng văn bản quy phạm pháp luật rất lớn theo kế hoạch được giao, cũng như các nhiệm vụ phát sinh ngoài chương trình công tác.

Vụ Chính sách thuế đã hoàn thành 100% các đề án báo cáo Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và của Bộ, gồm 43 đề án. Trong đó có 4 dự án luật của Quốc hội, 1 nghị quyết của Quốc hội, 3 nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, 9 nghị định của Chính phủ, 26 thông tư thuộc thẩm quyền của Bộ Tài chính.

Tiếp tục xây dựng thể chế, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp
Thứ trưởng Vũ Thị Mai: Tiếp tục xây dựng thể chế, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp. Ảnh: Đức Minh

Đáng lưu ý, trong năm 2021, có đến 33 đề án, trong đó có 6 đề án thuộc thẩm quyền của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; 8 đề án thuộc thẩm quyền của Chính phủ, 19 đề án thuộc thẩm quyền của Bộ Tài chính là các văn bản quy phạm pháp luật về thuế, phí và lệ phí, xử lý những vấn đề quan trọng phát sinh ngoài chương trình công tác của Chính phủ và Bộ Tài chính.

Trong đó, có nhiều chính sách thuế hỗ trợ người dân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, như: Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15 ngày 19/10/2021 của UBTVQH ban hành một số giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch Covid-19; Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay…

Theo ông Nguyễn Quốc Hưng- Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế, nhiệm vụ năm 2022 của Vụ là hết sức nặng nề. Năm 2022, Vụ Chính sách thuế tiếp tục tập trung công tác xây dựng pháp luật. Trong đó, tiếp tục tập trung đánh giá quá trình thực hiện tổng thể 8 luật thuế, phí và lệ phí và đề xuất nội dung sửa đổi, bổ sung để báo cáo Chính phủ cùng Đề án Cải cách hệ thống chính sách thuế giai đoạn 2021 – 2030.

Đồng thời, đánh giá việc thực hiện các giải pháp về thuế, phí và lệ phí đã ban hành thời gian qua để hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân trong bối cảnh dịch bệnh Covid - 19 và theo dõi sát sao diễn biến tình hình thực tế để đề xuất giải pháp phù hợp, báo cáo các cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Theo thẩm quyền của mình, Vụ Chính sách thuế tiếp tục rà soát các quy định về phí, lệ phí để tham mưu trình Bộ Tài chính các quy định nhằm hỗ trợ cho các đối tượng chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Rà soát sửa 8 luật thuế trong năm 2022

Phát biểu kết luận hội nghị, Thứ trưởng Vũ Thị Mai biểu dương những thành tích đạt được của Vụ Chính sách thuế trong năm 2021.

Năm nay khối lượng xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Vụ Chính sách thuế rất lớn. Có những đề án rất quan trọng, phải thực hiện trong thời gian gấp liên quan đến chính sách thuế hỗ trợ cho người dân và doanh nghiệp, nhưng Vụ Chính sách thuế đã hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra, đảm bảo chất lượng, tiến độ.

Tiếp tục xây dựng thể chế, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp
Hội nghị tổng kết Vụ Chính sách thuế. Ảnh: Đức Minh.

“Thực hiện công việc rất nhanh và trách nhiệm rất cao với khối lượng công việc rất lớn”, là đánh giá của Thứ trưởng Vũ Thị Mai đối với công tác xây dựng pháp luật của Vụ Chính sách thuế.

Thay mặt Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ Tài chính, Thứ trưởng biểu dương những kết quả đạt được của Vụ Chính sách thuế.

Theo Thứ trưởng Vũ Thị Mai, nhiệm vụ năm 2022 đối với Vụ Chính sách thuế là hết sức nặng nề. Thứ trưởng đề nghị đơn vị bám sát tình hình trong và ngoài nước, kịp thời tham mưu cho Bộ Tài chính, tham mưu trình các cấp có thẩm quyền chính sách thuế hỗ trợ người dân và doanh nghiệp.

Đối với chương trình theo kế hoạch sửa các luật, theo quyết định của Đảng đoàn Quốc hội có 8 luật thuế phải rà soát. Đây là khối lượng công việc rất lớn, nên Thứ trưởng đề nghị, nếu không bắt tay vào thực hiện ngay thì khó hoàn thành theo kế hoạch đề ra.

Nói đến công tác xây dựng thể chế, Thứ trưởng Vũ Thị Mai nhắc đến quan điểm “xây dựng thể chế là một trong ba khâu đột phá”; trong đó việc xây dựng thể chế về thu ngân sách nhà nước hết sức quan trọng, nhạy cảm.

Do đó, Thứ trưởng lưu ý, trong công tác xây dựng chính sách quản lý thu ngân sách nhà nước, việc xây dựng, ban hành luật phải thận trọng, chắc chắn, làm tốt từng khâu, đặt yêu cầu cao về chất lượng, không chạy theo số lượng, phải bám sát và kịp thời đáp ứng yêu cầu của thực tiễn. Trong đó, chú trọng hoàn thiện hệ thống pháp luật đầy đủ, đồng bộ, thống nhất, lấy quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân, doanh nghiệp làm trọng tâm./.

Minh Anh

© Thời báo Tài chính Việt Nam