Kiểm soát, tiết giảm chi phí để giảm giá sách giáo khoa

09:00 | 02/01/2022 Print
(TBTCO) - Thời gian qua, Bộ Tài chính đã phối hợp với các nhà xuất bản thực hiện kiểm soát, tiết giảm các chi phí trong cơ cấu giá thành sách giáo khoa để giảm giá sách giáo khoa.
“Cần nhạy bén, bản lĩnh, công tâm trong quản lý, điều hành giá” CPI bình quân năm 2021 tăng 1,84% Không vì viên “sạn” mà nghi ngờ cả một chủ trương về sách giáo khoa Nghiên cứu đưa sách giáo khoa vào danh mục Nhà nước định giá

Theo Cục Quản lý giá, Bộ Tài chính, mặt hàng sách giáo khoa lớp 2 và lớp 6 được triển khai chủ trương đổi mới sách giáo khoa theo đúng lộ trình.

Việc giảm giá sách giáo khoa thực hiện theo nguyên tắc kiểm soát chặt chẽ chi phí sản xuất, phát hành, chủ động tiết kiệm chi phí, xác định giá sách giáo khoa đảm bảo cân đối hài hòa lợi ích kinh tế nhà xuất bản và mục đích phục vụ an sinh xã hội, tác động tích cực tới tâm lý của người dân.

Kiểm soát, tiết giảm chi phí để giảm giá sách giáo khoa
Giảm giá sách giáo khoa để đảm bảo an sinh xã hội. Ảnh: TL.

Trong năm 2021, triển khai chủ trương đổi mới sách giáo khoa, Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục cho phép phát hành 2 bộ sách lớp 2 và 2 bộ sách lớp 6. Theo đó, các nhà xuất bản được phép phát hành sách giáo khoa đã thực hiện kê khai giá sách giáo khoa lớp 2 và lớp 6 về Bộ Tài chính (cụ thể là Cục Quản lý giá).

Trên cơ sở ý kiến của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính đã có một số công văn đề nghị các nhà xuất bản kiểm soát, tiết giảm các chi phí trong cơ cấu giá thành để giảm giá sách theo nguyên tắc kiểm soát chặt chẽ chi phí sản xuất, chủ động tiết kiệm chi phí, xác định giá sách giáo khoa đảm bảo cân đối hài hóa lợi ích của nhà xuất bản cũng như mục đích phục vụ an sinh xã hội.

Đề nay, các nhà xuất bản đã nhiều lần kê khai và kê khai lại, điều chỉnh giảm giá các cuốn sách lớp 1, 2, 6 mới. So với lần kê khai đầu tiên, mức giá giảm từ 3,2 - 9% đối với sách lớp 2 và 2,4 - 9% đối với sách lớp 6./.

Minh Anh

© Thời báo Tài chính Việt Nam