Người nhà thành viên Hội đồng quản trị ELC bị phạt do vi phạm về công bố thông tin

19:01 | 11/01/2022 Print
(TBTCO) - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Nguyễn Thị Thanh Hương, do không công bố thông tin về việc dự kiến giao dịch.

Quyết định xử phạt nêu rõ, bà Nguyễn Thị Thanh Hương bị phạt 80 triệu đồng do không công bố thông tin về việc dự kiến giao dịch.

Bà Nguyễn Thị Thanh Hương là người có liên quan đến bà Nguyễn Thị Thanh Thủy – Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển công nghệ điện tử viễn thông (mã Ck: ELC) mua 100.000 cổ phiếu ELC (tương ứng 1.000.000.000 đồng mệnh giá cổ phiếu ELC) ngày 2/7/2021, bà Nguyễn Thị Thanh Hương bán 100.000 cổ phiếu ELC trong tháng 8/2021 (cụ thể, ngày 11/8/2021 bán 20.000 cổ phiếu, ngày 12/8/2021 bán 15.000 cổ phiếu, ngày 13/8/2021 bán 65.000 cổ phiếu) nhưng không công bố thông tin về việc dự kiến giao dịch).

Mức phạt được đưa ra căn cứ theo theo quy định tại Khoản 3 Điều 5, Điểm đ Khoản 2 và Khoản 5 Điều 33 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán./.

Hồng Quyên

© Thời báo Tài chính Việt Nam