Infographic: Chỉ số giá năm 2021

11:51 | 11/01/2022 Print
(TBTCO) - Bình quân năm 2021, CPI tăng 1,84% so với năm trước, mức tăng thấp nhất kể từ năm 2016.

Gso.gov.vn

© Thời báo Tài chính Việt Nam