Vận tải, viễn thông và du lịch năm 2021

10:48 | 11/01/2022 Print
(TBTCO) - Hoạt động vận tải, viễn thông và du lịch năm 2021 gặp khó khăn, đặc biệt khi đợt dịch Covid-19 lần thứ tư bùng phát trên diện rộng, nhiều địa phương thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ (11/1/2022).
Vận tải, viễn thông và du lịch năm 2021

Theo gso.gov.vn

© Thời báo Tài chính Việt Nam