Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng: Chú trọng đến sự hài lòng của khách hàng

21:28 | 16/01/2022 Print
(TBTCO) - Thực hiện đúng mục tiêu “khách hàng là trọng tâm phục vụ”, ngoài thực hiện tốt các cải cách của ngành, Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng luôn có sự đổi mới, sáng tạo riêng phù hợp với thực tế triển khai nhiệm vụ tại địa phương. Theo đó, trong năm 2021 vừa qua, Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng tiếp tục duy trì vị trí thứ 3 trong khối các cơ quan trung ương trên địa bàn về công tác cải cách hành chính, hiện đại hóa.
Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng: Chú trọng đến sự hài lòng của khách hàng
Công chức Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng đang thực hiện các nghiệp vụ kho bạc. Ảnh: KBNN Đà Nẵng.

Luôn đổi mới, sáng tạo vì khách hàng

Năm 2021 là năm đặc biệt đối với Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng khi thực hiện triển khai nhiều đề án chính sách có ý nghĩa quan trọng trong chiến lược phát triển của ngành và của địa phương như: sáp nhập Kho bạc Nhà nước Hải Châu vào Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng theo đúng đề án sáp nhập đã được phê duyệt đảm bảo hoạt động thông suốt kể từ ngày 1/3/2021; triển khai thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Đà Nẵng theo Nghị quyết 119 ngày 19/6/2020 của Quốc hội từ ngày 1/7/2021; triển khai Quy trình liên thông giữa các chương trình Dịch vụ công trực tuyến - Hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc - Thanh toán song phương điện tử; thực hiện các quyết định quy định kiểm soát, phòng ngừa rủi ro trong công tác kiểm soát chi ngân sách nhà nước (NSNN), kế toán và thanh toán tại hệ thống Kho bạc Nhà nước…

Theo đó, để hoàn thành tốt các nhiệm vụ, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 có nhiều diễn biến phức tạp, ảnh hưởng lớn đến việc đi lại của người dân, lãnh đạo Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng đã thường xuyên quán triệt công chức tăng cường kỷ cương, kỷ luật, tuân thủ thời gian giải quyết hồ sơ, đáp ứng nhu cầu chi tiêu của các đơn vị sử dụng ngân sách.

Với phương châm hành động “không để tồn đọng bất kỳ hồ sơ thanh toán nào không rõ lý do”, năm 2021, với 364.452 hồ sơ tiếp nhận, công chức Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng đã giải quyết đúng hạn, sớm hạn 100% hồ sơ, không có tình trạng hồ sơ quá hạn.

Đồng thời, Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng đã hướng dẫn các đơn vị sử dụng ngân sách thực hiện đánh giá mức độ hài lòng đối với sự phục vụ của Kho bạc trên chương trình Dịch vụ công trực tuyến của Kho bạc Nhà nước và khảo sát trên Cổng Dịch vụ công trực tuyến của thành phố Đà Nẵng theo quy định của UBND thành phố với 1.342 lượt, tỷ lệ hài lòng 99,86%.

Ưu tiên kiểm soát thanh toán kinh phí cho công tác phòng, chống dịch Covid-19

Trong năm 2021 vừa qua, Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng đã chủ động phối hợp với các sở, ngành và đơn vị sử dụng ngân sách triển khai đồng bộ nhiều giải pháp tích cực, góp phần thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, đáp ứng kịp thời nhu cầu chi tiêu của các đơn vị sử dụng ngân sách.

Đặc biệt, trong bối cảnh dịch bệnh Cocid-19, Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng đã ưu tiên kiểm soát thanh toán kinh phí cho công tác phòng, chống dịch; kinh phí hỗ trợ cho doanh nghiệp, người dân chịu ảnh hưởng của dịch bệnh theo đúng quy định của pháp luật, nhất là trong các thời điểm giãn cách xã hội nghiêm ngặt.

Theo đó, tổng số tiền đã chi cho công tác phòng, chống dịch là 951,7 tỷ đồng, đạt 85% dự toán.

Trong công tác kiểm soát chi thường xuyên, tính đến hết ngày 31/12/2021, Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng đã thực hiện thanh toán 16.486 tỷ đồng, đath 87% dự toán trên Tabmis. Đồng thời, đơn vị đã giải ngân 8.226 tỷ đồng vốn đầu tư xây dựng cơ bản, đạt 74% kế hoạch vốn được giao.

Đặc biệt, để nâng cao hiệu quả và rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính và thời gian đi lại của công dân trong lĩnh vực đất đai, Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng đã phối hợp với Sở Tài nguyên môi trường trao đổi, khai thác thông tin theo phương thức điện tử các khoản thu nộp NSNN trong lĩnh vực đất đai. Theo đó đã triển khai thu thuế qua Email/SMS tại các đơn vị kho bạc nhà nước và các ngân hàng thương mại phối hợp thu từ ngày 1/7/2021.

Cách làm này vừa giúp nguồn thu được tập trung nhanh về cho NSNN vừa giúp giảm lưu lượng tiền mặt giao dịch tại kho bạc. Đến nay, số thu NSNN bằng tiền mặt qua Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng chỉ còn chiếm 0,1% so với tổng thu NSNN…

Với những giải pháp đã thực hiện tạo sự thuận lợi cho khách hàng và các đơn vị giao dịch, trong năm 2021, Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng tiếp tục giữ vị trí top đầu trong toàn hệ thống và duy trì vị trí thứ 3 trong khối các cơ quan trung ương trên địa bàn về cải cách thủ tục hành chính.

Phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ năm 2022 ngày từ những tháng đầu năm

Ông Phan Quản Thống - Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng cho biết, năm 2022 là năm toàn hệ thống Kho bạc Nhà nước sẽ triển khai nhiều chương trình, đề án quan trọng trong Chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước giai đoạn 2021-2030, trong khi tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn còn nhiều diễn biến rất phức tạp và khó lường. Vì vậy, nhiệm vụ đặt ra cho đơn vị trong năm 2022 và những năm tiếp theo hết sức nặng nề.

Theo người đứng đầu Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng, để phấn đấu giữ vững và duy trì thành tích đã đạt được, chú trọng đến sự hài lòng của khách hàng, trong năm 2022, Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng sẽ tiếp tục nỗ lực nhiều hơn để nâng cao chất lượng phục vụ, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, hướng tới hình thành kho bạc số.

Bên cạnh đó, đơn vị tiếp tục triển khai cho khách hàng tham gia đánh giá khảo sát trực tuyến mức độ hài lòng đối với tổ chức, cá nhân có quan hệ giao dịch với Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng, phấn đấu giữ vững vị trí top đầu trong công tác cải cách hành chính trong toàn hệ thống Kho bạc Nhà nước.

Đồng thời, Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng tiếp tục bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính, Kho bạc Nhà nước và của UBND thành phố trong quản lý điều hành ngân sách, quản lý đầu tư công năm 2022 để tổ chức triển khai thực hiện đúng quy định; tổng hợp, báo cáo đầy đủ, kịp thời tình hình kiểm soát, thanh toán các khoản chi NSNN cho các cấp lãnh đạo để phục vụ công tác điều hành.

Bên cạnh đó, KBNN Đà Nẵng tiếp tục triển khai các đề án, chính sách mới theo đúng lộ trình, hướng dẫn của KBNN; đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, đảm bảo an ninh, an toàn trong các hoạt động nghiệp vụ, lĩnh vực công nghệ thông tin, trong thanh toán và quản lý tiền, tài sản của Nhà nước giao cho quản lý; tổ chức thực hiện tốt công tác kế toán, thanh toán, thực hiện tổng hợp Báo cáo tài chính nhà nước đảm bảo chính xác, đúng thời gian quy định.

Triển khai hiệu quả công tác cải cách hành chính tại đơn vị, công tác quản lý tài chính, tài sản và XDCB nội ngành tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định; tăng cường kỷ cương kỷ luật trong thực hiện công vụ của cán bộ công chức; tăng cường trách nhiệm của người đứng đầy; đẩy mạnh công tác luân phiên, luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác theo quy định tại Quyết định số Quyết định số 2028/QĐ-BTC ngày 21/10/2021 của Bộ Tài chính; triển khai kiện toàn tổ chức bộ máy theo cơ cấu, nhiệm vụ, chức năng của KBNN cấp tỉnh theo quy định của KBNN./.

Vân Hà

© Thời báo Tài chính Việt Nam