Kho bạc Nhà nước Hà Nam: Ứng dụng công nghệ hiện đại vào hoạt động nghiệp vụ

20:47 | 17/01/2022 Print
(TBTCO) - Nhờ tích cực ứng dụng các công nghệ hiện đại vào hoạt động nghiệp vụ, nên Kho bạc Nhà nước Hà Nam luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, tạo thuận lợi tối đa cho các đơn vị giao dịch.

Báo cáo từ Kho bạc Nhà nước Hà Nam cho thấy, trong năm qua, đơn vị đã tích cực tổ chức triển khai thành công các chương trình ứng dụng do Kho bạc Nhà nước quy định: Chương trình kế toán (KTKB), chương trình quản lý kho quỹ (KQKB), chương trình thanh toán song phương, thanh toán điện tử; chương trình hiện đại hóa thu ngân sách nhà nước (TCS)…

Kho bạc Nhà nước Hà Nam: Ứng dụng công nghệ hiện đại vào hoạt động nghiệp vụ
Công chức Kho bạc Nhà nước đang thực hiện kiểm soát các khoản chi ngân sách. Ảnh minh họa: H.T

Đồng thời, Kho bạc Nhà nước Hà Nam đã đảm bảo việc triển khai dịch vụ công trực tuyến đúng tiến độ, kế hoạch. Theo đó, cho đến thời điểm hiện tại, 100% các đơn vị sử dụng ngân sách thuộc đối tượng bắt buộc trên địa bàn đã thực hiện giao dịch trên dịch vụ công trực tuyến của Kho bạc với số hồ sơ, chứng từ thanh toán thành công trên dịch vụ công trực tuyến đạt 99%.

Thực hiện chủ trương của Bộ Tài chính, Kho bạc Nhà nước về đẩy mạnh tích hợp, liên thông giữa các quy trình nghiệp vụ với chương trình ứng dụng dịch vụ công trực tuyến, Kho bạc Nhà nước Hà Nam đã được chọn là đơn vị thực hiện thí điểm.

Mặc dù khối lượng công việc nhiều, nhân sự thiếu do địa phương phải giãn cách vì dịch Covid-19, nhưng ngay từ đầu tháng 9/2021, Kho bạc Nhà nước Hà Nam đã tập trung mọi nguồn lực để phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện kiểm thử hệ thống.

Từ ngày 27/9/2021, Kho bạc Nhà nước Hà Nam đã phối hợp với các đơn vị kỹ thuật, nghiệp vụ của Kho bạc Nhà nước triển khai thí điểm quy trình nghiệp vụ liên thông dịch vụ công trực tuyến – Tabmis (Hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc) – Thanh toán song phương điện tử. Việc vận hành quy trình, hệ thống đã thành công theo yêu cầu Kho bạc Nhà nước đề ra, chương trình vận hành ổn định.

Trên cơ sở đó, Kho bạc Nhà nước cũng đã triển khai diện rộng thành công trên toàn quốc từ tháng 11/2021. Quy trình này mang lại nhiều lợi ích thiết thực, làm tăng năng suất lao động và giảm nhiều áp lực công việc cho cán bộ nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước.

Đặc biệt, đối với nghiệp vụ kiểm soát và thanh toán các khoản chi ngân sách, Kho bạc Nhà nước Hà Nam đã tích cực thực hiện các phương thức “thanh toán trước, kiểm soát sau” đối với từng lần thanh toán của hợp đồng thanh toán nhiều lần. Đồng thời, lãnh đạo Kho bạc Nhà nước Hà Nam đã quán triệt tới các cán bộ không được để tồn đọng hồ sơ thanh toán vốn nếu không có lý do…

Ông Trần Quang Nguyên - Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hà Nam cho biết, công tác kiểm soát chi của Kho bạc đã góp phần thực hiện có hiệu quả các giải pháp kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội của địa phương.

Thông qua công tác kiểm soát chi đã giúp các đơn vị sử dụng tiết kiệm nguồn kinh phí được cấp, đồng thời phát hiện và xử lý kịp thời các vi phạm về chính sách, chế độ quy định đối với nguồn kinh phí cấp từ ngân sách nhà nước, góp phần làm lành mạnh nền tài chính.

Bước sang năm 2022, Kho bạc Nhà nước Hà Nam tiếp tục bám sát các chủ trương, chính sách, nghị quyết của cấp uỷ, HĐND, UBND các cấp để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao; đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối tiền, tài sản nhà nước thông qua việc thực hiện nghiêm túc kỷ cương, kỷ luật hành chính.

Đồng thời, Kho bạc Nhà nước Hà Nam tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính với mục tiêu hướng tới khách hàng giao dịch, lấy khách hàng giao dịch là trung tâm, là đối tượng phục vụ và chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết, đặc biệt là nguồn nhân lực để sẵn sàng cho việc triển khai thực hiện thành công các đề án, chính sách lớn trong lộ trình thực hiện Chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước giai đoạn 2021-2030.

Vân Hà

© Thời báo Tài chính Việt Nam