Infographics:

Mức thu lệ phí trước bạ mới từ tháng 3/2022

13:52 | 17/01/2022 Print
(TBTCO) - Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký ban hành Nghị định số 10/2022/NĐ-CP ngày 15/1/2022 quy định về lệ phí trước bạ. Nghị định có hiệu lực từ 1/3/2022.

Mức thu lệ phí trước bạ mới từ tháng 3-2022

Mức thu lệ phí trước bạ mới từ tháng 3-2022 ảnh 1

Sggp.org.vn

© Thời báo Tài chính Việt Nam