Bình Dương: Mục tiêu kìm giữ tỷ lệ nợ đọng thuế dưới 5% năm 2022

10:07 | 18/01/2022 Print
(TBTCO) - Ban lãnh đạo Cục Thuế Bình Dương đặt mục tiêu duy trì, kéo giảm tỷ lệ nợ đọng thuế trên địa bàn trong năm 2022 ở mức dưới 5% dự toán. Mục tiêu trên đòi hỏi nỗ lực lớn của toàn ngành trong điều kiện nền kinh tế đang chịu dư chấn tiêu cực của đại dịch Covid -19.
Bình Dương: Mục tiêu kìm giữ tỷ lệ nợ đọng thuế dưới 5% năm 2022
Cục Thuế Bình Dương khen thưởng tập thể có thành tích cao trong hoạt động thu ngân sách năm 2021. Ảnh: CTV

Tỷ lệ nợ đọng thuế của tỉnh Bình Dương đến thời điểm cuối năm 2021 là 2,1 nghìn tỷ đồng, mặc dù thu ngân sách trong điều kiện hết sức khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid -19 nhưng vẫn đảm bảo ở mức 4,6% so với số thu dự toán.

Theo ban lãnh đạo Cục Thuế Bình Dương, tỷ lệ nợ thuế của địa phương ở mức 4,6% trên tổng thu theo dự toán không những chấp nhận được mà còn thể hiện nỗ lực lớn của toàn ngành trong điều kiện đặc thù dịch bệnh. Để duy trì, kéo giảm tỷ lệ nợ đọng thuế mức dưới 5% trong năm 2022 cần sự nỗ lực lớn của ngành Thuế và cả hệ thống chính trị của địa phương.

Ngay từ đầu năm 2022, bên cạnh nhiệm vụ hỗ trợ, tạo điều kiện tối đa cho người nộp thuế ổn định sản xuất, kinh doanh, phục hồi kinh tế, Cục Thuế Bình Dương chỉ đạo tập trung theo dõi, đôn đốc nhằm hạn chế tối đa tình trạng người nộp thuế đến hạn nộp nhưng lại nộp thuế vào đầu năm sau, ảnh hưởng đến cơ cấu nợ thuế của năm.

Cùng với đó, tăng cường các biện pháp đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế, kiên quyết thực hiện cưỡng chế nợ thuế đối với trường hợp phải cưỡng chế, công khai thông tin những đối tượng chây ỳ nợ thuế, không nộp tiền thuế đúng hạn lên báo, đài, trang web cơ quan thuế.

Đồng thời, phối hợp với các ngành liên quan thực hiện dứt điểm việc khoanh nợ, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp thuế, góp phần giảm tỷ lệ nợ đọng thuế dưới 5% so với chỉ tiêu thực hiện thu ngân sách nhà nước năm 2022./.

Gia Cư

© Thời báo Tài chính Việt Nam