Tình hình đăng ký kinh doanh năm 2021

13:42 | 18/01/2022 Print
(TBTCO) - Năm 2021, sự bùng phát mạnh của làn sóng Covid-19 lần thứ tư cùng với các đợt phong tỏa nghiêm ngặt, giãn cách kéo dài (đặc biệt là quý III/2021) đã tác động tiêu cực đến gia tăng số lượng doanh nghiệp.
Tình hình đăng ký kinh doanh năm 2021

Tổng cục Thống kê

© Thời báo Tài chính Việt Nam