Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ): Lợi nhuận quý IV tăng, nhưng cả năm giảm

15:33 | 21/01/2022 Print
Lợi nhuận quý IV/2021 của Công ty cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (mã cổ phiếu PNJ, sàn HOSE) tăng, nhưng giảm trong cả năm 2021. Ngoài ra, dòng tiền thuần trong kinh doanh đã thay đổi trạng thái từ dương trong năm 2020 sang âm trong năm 2021.

Trong quý IV/2021, doanh thu thuần hợp nhất của PNJ đạt 7.099 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 457 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ.

Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ): Lợi nhuận quý IV tăng, nhưng cả năm giảm
Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ): Lợi nhuận quý IV tăng, nhưng cả năm giảm
TTL: Khoản phải thu khó đòi lớn gấp gần 33 lần lợi nhuận quý III Trừ VIB giảm, lợi nhuận 8 ngân hàng được dự báo tăng Nhựa An Phát Xanh: Lợi nhuận 6 tháng tăng, nhưng dòng tiền âm

Doanh thu thuần đối với riêng công ty mẹ PNJ là 7.491 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt 434 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ.

Mặc dù lợi nhuận quý IV tăng so với cùng kỳ, nhưng tính chung cả năm, lợi nhuận năm 2021 của PNJ vẫn giảm nhẹ khi đạt 1.033 tỷ đồng, trong khi năm trước đạt 1.069 tỷ đồng.

Trong năm 2021, doanh nghiệp ngành vàng bạc đá quý này ghi nhận dòng tiền thuần trong hoạt động kinh doanh âm hơn 717 tỷ đồng. Diễn biến dòng tiền kinh doanh theo đó đã thay đổi trái ngược bởi năm trước, công ty ghi nhận dòng tiền kinh doanh dương 1.497 tỷ đồng.

Trong năm 2021, PNJ đã chi ở mức vừa phải cho hoạt động mua sắm, xây dựng tài sản cố định với hơn 63 tỷ đồng. Với mức chi này, sau khi bù đắp một phần dòng tiền đầu tư nhờ thu thanh lý và nhượng bán một số tài sản cố định cũ, thì dòng tiền trong hoạt động đầu tư vẫn âm gần 49 tỷ đồng.

Công ty đã thực hiện bù đắp dòng tiền kinh doanh và dòng tiền đầu tư bằng việc gia tăng tiền vay. Trong năm 2021, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính ghi nhận dương 702 tỷ đồng, chủ yếu là từ việc gia tăng vay nợ.

Về cơ cấu tài sản, PNJ có tổng tài sản cuối năm 2021 là 10.547 tỷ đồng, tăng khoảng 24% so với cuối năm 2020.

Trong đó, tài sản chủ yếu là tài sản ngắn hạn với giá trị lên tới 9.220 tỷ đồng, chiếm tới 87,4% so với tổng tài sản. Riêng hàng tồn kho có giá trị 8.687 tỷ đồng, tăng khoảng gần 33% so với đầu năm.

Chí Tín

© Thời báo Tài chính Việt Nam