PXI và RIC có nguy cơ bị hủy niêm yết

18:31 | 21/01/2022 Print
(TBTCO) - Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE) vừa có thông báo về việc cổ phiếu PXI của Công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp và dân dụng dầu khí và RIC của Công ty cổ phần Quốc tế Hoàng Gia có khả năng bị hủy niêm yết.

HOSE cho biết, ngày 19/1 nhận được báo cáo tài chính quý IV/2021 của PXI với lợi nhuận sau thuế năm 2021 là âm 30,3 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2021 là âm 123,8 tỷ đồng. Bên cạnh đó, theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019, 2020 lợi nhuận sau thuế của công ty lần lượt là âm 10 tỷ đồng và âm 50 tỷ đồng.

PXI và RIC có nguy cơ bị hủy niêm yết
Ảnh minh họa

Tương tự, theo báo cáo tài chính quý IV/2021 của RIC, lợi nhuận sau thuế năm 2021 là âm 96,5 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2021 là âm 406,3 tỷ đồng. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 và 2020 cũng ghi nhận lợi nhuận sau thuế lần lượt là âm 72,79 tỷ đồng và âm 81,54 tỷ đồng.

Theo quy định của Nghị định 155/2020/NĐ-CP, cổ phiếu của công ty đại chúng bị hủy bỏ niêm yết khi có kết quả kinh doanh bị thua lỗ trong 3 năm liên tục hoặc tổng số lỗ lũy kế vượt quá số vốn điều lệ thực góp hoặc vốn chủ sở hữu âm trong báo cáo tài chính kiểm toán năm gần nhất trước thời điểm xem xét.

Do đó, HOSE lưu ý về việc cổ phiếu PXI và RIC có khả năng bị hủy niêm yết bắt buộc nếu lợi nhuận sau thuế năm 2021 tại báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 của công ty là số âm./.

Tấn Minh

© Thời báo Tài chính Việt Nam