DRH Holdings: Lợi nhuận giảm do chi phí tài chính tăng

16:35 | 22/01/2022 Print
Công ty cổ phần DRH Holdings (mã cổ phiếu DRH, sàn HOSE) vừa đưa ra báo cáo tài chính quý IV/2021, theo đó, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt gần 7,8 tỷ đồng.

Trước đó trong quý IV/2020, DRH Holdings đạt lợi nhuận sau thuế là 11,4 tỷ đồng. Theo đó, lợi nhuận sau thuế quý IV/2021 đã giảm khoảng 31,7% so với cùng kỳ năm trước.

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp của DRH Holdings giảm chủ yếu là do chi phí tài chính tăng.

DRH Holdings: Lợi nhuận giảm do chi phí tài chính tăng
DRH Holdings: Lợi nhuận giảm do chi phí tài chính tăng
Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ): Lợi nhuận quý IV tăng, nhưng cả năm giảm VIMC tái cơ cấu thành công, lợi nhuận tăng trưởng ước đạt 3.750 tỷ đồng LGL: Tăng ghi nhận chi phí, lợi nhuận ‘bốc hơi’ sau kiểm toán

Cụ thể, chi phí tài chính quý IV/2020 đạt gần 10 tỷ đồng, trong khi chi phí tài chính quý IV/2021 đạt 20,8 tỷ đồng (tăng khoảng 108%).

Về kết quả kinh doanh cả năm 2021, DRH Holdings đạt doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ hơn 48 tỷ đồng, giảm hơn 38% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế năm 2021 đạt gần 14 tỷ đồng, giảm gần 73% so với năm 2020.

Chí phí tài chính cả năm 2021 của công ty là hơn 54,3 tỷ đồng, tăng hơn 123 tỷ đồng so với chi phí tài chính năm 2020.

Trong năm 2021, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của DRH Holdings ghi nhận âm 35,5 tỷ đồng, trước đó dòng tiền kinh doanh đã âm gần 125,5 tỷ đồng trong năm 2020.

Trong cơ cấu nguồn vốn, nợ phải trả tại thời điểm cuối năm 2021 là 1.778 tỷ đồng, tăng 7,8% so với đầu năm. Giá trị nợ phải trả theo đó lớn gấp hơn 2 lần so với vốn chủ sở hữu tại cùng thời điểm.

Về tài sản, công ty có giá trị tài sản ngắn hạn là 1.761 tỷ đồng. Hai nhóm tài sản có giá trị lớn nhất trong tài sản ngắn hạn là các khoản phải thu ngắn hạn và hàng tồn kho. Cụ thể, các khoản phải thu ngắn hạn là 829 tỷ đồng, hàng tồn kho là 854 tỷ đồng.

Chí Tín

© Thời báo Tài chính Việt Nam