Hơn 160.000 ô tô các loại được nhập khẩu trong năm 2021

16:03 | 23/01/2022 Print
(TBTCO) - Theo ghi nhận của cơ quan hải quan, năm 2021 lượng ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu đạt 160.035 chiếc, tăng 52,1% so với cùng kỳ năm trước; trong đó, ô tô 9 chỗ ngồi trở xuống đạt 109.728 chiếc, tăng 45,2%; ô tô vận tải đạt 34.916 chiếc, tăng 55,7%.

Theo số liệu thống kê vừa được Tổng cục Hải quan công bố, số lượng ô tô nguyên chiếc các loại đăng ký tờ khai hải quan nhập khẩu trong tháng 12/2021 đạt 15.196 chiếc, tương ứng trị giá đạt 433 triệu USD, giảm hơn 1% về lượng nhập khẩu so với tháng trước.

Cũng trong tháng 12/2021, ô tô nguyên chiếc các loại được đăng ký làm thủ tục hải quan nhập khẩu vào Việt Nam chủ yếu có xuất xứ từ 3 thị trường chính là từ Thái Lan với 7.065 chiếc; Trung Quốc với 4.473 chiếc và từ Indonesia với 2.228 chiếc. Số xe nhập khẩu từ 3 thị trường này đạt 13.766 chiếc, chiếm tới 91% tổng lượng xe nhập khẩu vào Việt Nam.

Xe ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống trong tháng 12/2021 có 8.536 chiếc được làm thủ tục nhập khẩu vào Việt Nam với trị giá là 190 triệu USD, chiếm 56,2% lượng ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu. Với kết quả này, số xe ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống nhập về Việt Nam trong tháng đã giảm 23,5% (tương đương giảm 2.629 chiếc) so với tháng trước.

Trong đó, số xe được đăng ký tờ khai nhập khẩu chủ yếu ở khu vực cửa khẩu, cảng thành phố Hồ Chí Minh với 4.526 chiếc, giảm 11,7% và thành phố Hải Phòng với 3.969 chiếc, giảm 33,9% so với tháng trước.

Xe ô tô nguyên chiếc từ 9 chỗ ngồi trở xuống được đăng ký nhập khẩu trong tháng 12/2021 chủ yếu là xe xuất xứ từ thị trường Thái Lan với 5.422 chiếc, giảm 20,4%; từ Indonesia với 1.943 chiếc, giảm 47,3% so với tháng trước.

Hơn 160.000 ô tô các loại được nhập khẩu trong năm 2021

Biểu đồ: Lượng nhập khẩu ô tô nguyên chiếc các loại trong năm 2020 và năm 2021 (Đơn vị: Chiếc). Nguồn: TCHQ

Xe ô tô trên 9 chỗ ngồi trong tháng 12/2021 có 82 chiếc, trong đó xe ô tô trên 9 chỗ ngồi xuất xứ từ Trung Quốc (54 chiếc) và Thái Lan (28 chiếc) được làm thủ tục nhập về Việt Nam.

Xe ô tô vận tải: lượng xe ô tô tải làm thủ tục hải quan nhập khẩu vào nước ta trong tháng 12/2021 là 3.995 chiếc, với trị giá đạt 123 triệu USD; tăng mạnh tới 52,3% về lượng và tăng 79,6% về trị giá so với tháng trước.

Trong đó, có tới 2.108 chiếc xe có xuất xứ từ Trung Quốc, tăng 146% so với tháng trước. Tiếp theo, có 1.528 chiếc xuất xứ từ Thái Lan, tăng 20,1% và có 268 chiếc xuất xứ từ Indonesia, giảm 39,4% so với tháng trước .

Xe ô tô vận tải được đăng ký tờ khai nhập khẩu trong tháng 12/2021 chủ yếu tại khu vực cửa khẩu Lạng Sơn với 1.479 chiếc, tăng 76,9%; thành phố Hồ Chí Minh với 959 chiếc, tăng giảm 27,5% và thành phố Hải Phòng với 915 chiếc, tăng 114% so với tháng trước.

Xe ô tô loại khác (xe ô tô chuyên dụng) trong tháng 12/2021, các doanh nghiệp Việt Nam nhập khẩu 2.583 chiếc xe chuyên dụng với trị giá khai báo 117,3 triệu USD, tăng mạnh 67,7% về lượng và tăng 56% về trị giá so với tháng trước. Trong đó, có tới 2.303 chiếc xuất xứ từ Trung Quốc, tăng 91,9% so với tháng trước và chiếm tỷ trọng 89% tổng số xe loại này nhập khẩu về Việt Nam...

Với kết quả của tháng 12, cơ quan hải quan ghi nhận, cả năm 2021, lượng ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu đạt 160.035 chiếc, tăng 52,1% so với cùng kỳ năm trước; trong đó, ô tô 9 chỗ ngồi trở xuống đạt 109.728 chiếc, tăng 45,2%; ô tô vận tải đạt 34.916 chiếc, tăng 55,7%./.

Ngọc Linh

© Thời báo Tài chính Việt Nam