Kho bạc Nhà nước Hậu Giang ký giao ước thi đua hoàn thành các mục tiêu trong năm 2022

22:24 | 23/01/2022 Print
Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hậu Giang Nguyễn Hữu Phúc cho biết, trong năm 2021, đơn vị đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ chuyên môn được giao. Bước sang năm 2022, Kho bạc Nhà nước Hậu Giang tiếp tục ký giao ước thi đua phấn đấu hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ với kết quả cao nhất.

Đánh giá kết quả công tác năm 2021, báo cáo từ Kho bạc Nhà nước Hậu Giang cho biết, đơn vị đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao.

Kho bạc Nhà nước Hậu Giang ký giao ước thi đua hoàn thành các mục tiêu trong năm 2022
Công chức KBNN Hậu Giang đang thực hiện kiểm soát các nguồn chi ngân sách. Ảnh: H.T

Cụ thể, trong năm 2021, Kho bạc Nhà nước Hậu Giang đã thực hiện kiểm soát chi thường xuyên ngân sách địa phương 4.452 tỷ đồng, bằng 95,64% dự toán HĐND tỉnh giao; chi đầu tư xây dựng cơ bản đạt 2.944 tỷ đồng, bằng 86,43% kế hoạch.

Trong quá trình triển khai nhiệm vụ, Kho bạc Nhà nước Hậu Giang đã chủ động phối hợp với các sở, ngành, địa phương và đơn vị sử dụng ngân sách triển khai nhiều giải pháp, tháo gỡ khó khăn vướng mắc, góp phần thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư, đáp ứng kịp thời nhu cầu chi tiêu của các đơn vị sử dụng ngân sách; đảm bảo an toàn tiền và tài sản nhà nước giao Kho bạc Nhà nước quản lý.

Ngoài ra, Kho bạc Nhà nước Hậu Giang đã hoàn thành 100% nhiệm vụ công tác cải cách hành chính, trọng tâm là triển khai dịch vụ công trực tuyến của Kho bạc, giúp cho các đơn vị sử dụng ngân sách thuận lợi trong giao dịch với kho bạc ngay cả khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát mạnh.

Đặc biệt theo ông Phúc, Kho bạc Nhà nước Hậu Giang và các đơn vị kho bạc trực thuộc đã thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Chính phủ, bộ ngành và địa phương, chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, dù trong giai đoạn dịch bùng phát vẫn duy trì công tác thu, chi NSNN, đẩy mạnh giao dịch với khách hàng qua dịch vụ công trực tuyến và triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong việc trao đổi thông tin; ưu tiên kiểm soát thanh toán nhanh, kịp thời kinh phí công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Bước sang năm 2022, Kho bạc Nhà nước Hậu Giang đã phát động nội dung giao ước thi đua năm 2022, hướng tới mục tiêu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chuyên môn, chính trị được giao trong năm 2022.

Đặc biệt, để góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu năm 2022 của hệ thống Kho bạc Nhà nước, Kho bạc Nhà nước Hậu Giang sẽ tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm như: hoàn thiện tổ chức bộ máy, đào tạo phát triển nguồn nhân lực; quản lý quỹ ngân sách nhà nước đảm bảo chặt chẽ, an toàn gắn với thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí; tổ chức tốt công tác kế toán, thanh toán; cung cấp thông tin, báo cáo đầy đủ, kịp thời, chính xác; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn, hướng tới mục tiêu chung của toàn hệ thống là hình thành kho bạc số vào năm 2030./.

An Nhi

© Thời báo Tài chính Việt Nam