Bộ Tài chính ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ

17:55 | 24/01/2022 Print
(TBTCO) - Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 38/QĐ-BTC về Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 8/1/2022 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 và Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2022 của Bộ Tài chính.
Chính phủ quyết tâm thực hiện thành công, toàn diện mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2022
Quyết tâm thực hiện thắng lợi, toàn diện các nhiệm vụ tài chính - ngân sách năm 2022

Theo đó, Bộ Tài chính đã quyết định triển khai 12 nhiệm vụ lớn, nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ.

Cụ thể: Bộ Tài chính sẽ tập trung thực hiện hiệu quả mục tiêu vừa phòng, chống dịch Covid-19 vừa phục hồi, phát triển kinh tế; xây dựng, hoàn thiện thể chế và tổ chức thi hành pháp luật; đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế, tạo nền tảng phát triển kinh tế số, xã hội số; phát triển nhanh hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực gắn với đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ, đổi mới sáng tạo…

Bộ Tài chính ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ
Bộ Tài chính sớm ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ. Ảnh: TL.

Ngoài ra, Bộ Tài chính tập trung thúc đẩy phát triển liên kết vùng, khu kinh tế và phát triển đô thị, kinh tế đô thị, đẩy nhanh hơn nữa tiến độ lập, phê duyệt quy hoạch; phát triển văn hóa hài hòa và ngang tầm với phát triển kinh tế, xã hội, tiếp tục phát huy hơn nữa giá trị văn hóa, con người Việt Nam…

Trong triển khai nhiệm vụ thực hiện hiệu quả mục tiêu vừa phòng, chống dịch Covid-19 vừa phục hồi, phát triển kinh tế, Bộ Tài chính đặt ra nhiệm vụ cụ thể, như: triển khai kịp thời các giải pháp tài khóa, tiền tệ, thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, phát triển nhanh sản xuất kinh doanh; điều hành chủ động, linh hoạt, chặt chẽ, đồng bộ, hiệu quả các công cụ chính sách tiền tệ, tài khóa và các chính sách khác.

Đồng thời, trong năm 2022, Bộ Tài chính tập trung ưu tiên bố trí nguồn ngân sách để tập trung nâng cao năng lực hệ thống y tế, nhất là y tế dự phòng, y tế cơ sở ở những nơi cần thiết, cấp bách và thực hiện nhiệm vụ quan trọng, cấp bách khác…

Tại kế hoạch hành động này, Bộ Tài chính cũng đã ban hành Danh mục các đề án thuộc trách nhiệm chủ trì soạn thảo của Bộ Tài chính tại Nghị quyết số 01/NQ-CP năm 2022 của Chính phủ; Danh mục các nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 của các đơn vị nội ngành thuộc Bộ Tài chính.

Tại quyết định này, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc đề nghị các đồng chí lãnh đạo bộ căn cứ các giải pháp, nhiệm vụ Chính phủ giao trong Nghị quyết số 01/NQ-CP và nội dung quyết định, chỉ đạo các đơn vị thuộc lĩnh vực phụ trách thực hiện tốt những nhiệm vụ được giao, bảo đảm mục tiêu và yêu cầu. Đồng thời, lãnh đạo bộ chủ động kiểm tra, nắm tình hình triển khai thực hiện khi đi công tác tại các bộ, ngành, địa phương.

Bộ trưởng yêu cầu thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tài chính căn cứ nội dung nghị quyết và quyết định này, tập trung chỉ đạo điều hành và chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng, lãnh đạo bộ về kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao.

Việc sớm ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP năm 2022 của Bộ Tài chính thể hiện ý chí, quyết tâm của Bộ Tài chính trong việc phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ về tài chính- ngân sách nhà nước đề ra trong năm 2022, năm bản lề thực hiện kế hoạch kinh tế- xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025./.

Minh Anh

© Thời báo Tài chính Việt Nam