Banknet

Lễ ký kết Hợp đồng sáp nhập

Theo ông Phạm Tiến Dũng, Chủ tịch Banknetvn, việc sáp nhập các công ty chuyển mạch thẻ thành một trung tâm chuyển mạch thẻ thống nhất sẽ đem đến nhiều lợi ích.

Đối với khách hàng, các giao dịch sẽ thuận tiện và nhanh chóng, giảm thiểu sai sót, gian lận trong thanh toán; sử dụng nhiều kênh sản phẩm dịch vụ; sử dụng các dịch vụ với chất lượng cao được chuẩn hóa đồng nhất với mức phí hợp lý,…

Đối với ngân hàng, sẽ giảm chi phí đầu tư hệ thống ATM/POS, các hệ thống CNTT, nguồn lực quản lý vận hành, giảm thiểu các rủi ro trong hoạt động, nâng cao chất lượng dịch vụ, giảm thiểu giao dịch lỗi và thời gian xử lý tra soát khiếu nại của khách hàng; thống nhất trong xử lý và kết nối; nhanh chóng triển khai ứng dụng các dịch vụ mới,…

Đối với xã hội, việc sáp nhập hai liên minh thẻ sẽ đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt; tiết kiệm và tối ưu hóa nguồn lực xã hội qua việc giảm chi phí đầu tư, tận dụng hạ tầng kỹ thuật chung và nguồn lực sẵn có… Đối với cơ quan quản lý, sẽ có được thông tin đầy đủ, kịp thời phục vụ các yêu cầu quản lý, giám sát, đảm bảo an ninh hệ thống thanh toán quốc gia…

Ngoài ra, trong tiến trình hội nhập quốc tế trong lĩnh vực thanh toán, TTCMTTN sẽ là đầu mối kết nối thanh toán giữa Việt Nam với các hệ thống chuyển mạch thẻ quốc tế như: KFTC Hàn Quốc, China Union Pay (CUP) tại Trung Quốc, Network For Electronic Transfers (NETs) tại Singapore, Malaysian Electronic Payment System (MEPS) tại Malaysia,...

Sau sáp nhập, công ty sẽ phải thực thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng bao gồm: Xây dựng bộ tiêu chuẩn thẻ chip; Xây dựng trung tâm thanh toán bù trừ bán lẻ tự động ACH; Tối ưu hóa hệ thống ATM/POS; Thống nhất tiêu chuẩn kết nối; Phát triển các kênh, dịch vụ thanh toán hiện đại; Đầu mối tổ chức triển khai kết nối thanh toán quốc tế; và Cung cấp thông tin phục vụ quản lý;…

Ngày 22/12/2014, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định 2327/ QĐ-TTg chấp thuận cho hưởng miễn trừ tập trung kinh tế sau sáp nhập đối với Banknetvn và Smartlink. Thời hạn được hưởng miễn trừ tập trung kinh tế là 5 năm và tự động gia hạn sau mỗi 5 năm nếu các bên tham gia tập trung kinh tế không vi phạm các điều kiện và nghĩa vụ cho hưởng miễn trừ. Đây là điều kiện quan trọng nhất cho phép hai công ty thực hiện việc ký kết Hợp đồng sáp nhập, hoàn tất các thủ tục cuối cùng để Công ty sau sáp nhập có thể đi vào hoạt động trong Quý I/2015.

Dương An