>> Đề xuất kéo dài thời gian thí điểm e-Manifest đến 1/1/2015

Trước đó, Bộ Tài chính chính đã có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kết quả sau hơn 3 năm thí điểm thực hiện tiếp nhận bản khai hàng hóa, các chứng từ có liên quan và thông quan điện tử đối với tàu biển nhập cảnh, xuất cảnh (e - Manifest) theo Quyết định số 19/2011/QĐ-TTg.

Tại văn bản này, Bộ Tài chính đề xuất Thủ tướng Chính phủ đưa nội dung quy định về thủ tục hải quan điện tử đối với tàu biển, tàu bay xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh vào Nghị định hướng dẫn Luật Hải quan năm 2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2015.

Theo đó, để có đủ cơ sở pháp lý thực hiện thủ tục hải quan điện tử đối với tàu biển, tàu bay xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, Bộ Tài chính đề xuất Thủ tướng Chính phủ cho phép kéo dài thời gian thực hiện Quyết định số 19/2011/QĐ-TTg cho đến khi Nghị định hướng dẫn Luật Hải quan có hiệu lực thi hành./.

N.P