Thứ sáu 09/06/2023 08:07 | Hotline: 0965 199 586 | Email: thoibaotaichinh@mof.gov.vn
Thời tiết: Hà Nội 26°C
Ninh Bình 27°C
Quảng Ninh 26°C
Thừa Thiên Huế 29°C
TP Hồ Chí Minh 27°C
Đà Nẵng 29°C
VNI: 1,101.32 - -8.22 (-0.74%)
KL: 1,324,883,081 (CP) GT: 23,689,016 (tỷ)
0 412 0 Đóng cửa
VN30: 1,092.46 - -13.22 (-1.20%)
KL: 279,409,500 (CP) GT: 6,852,262 (tỷ)
6 1 23 Đóng cửa
HNX: 0.00 - 0 (0%)
KL: 0 (CP) GT: 0 (tỷ)
0 0 0 Đóng cửa
HN30: 0.00 - 0 (0%)
KL: 0 (CP) GT: 0 (tỷ)
0 0 0 Đóng cửa
UPCOM: 0.00 - 0 (0%)
KL: 0 (CP) GT: 0 (tỷ)
0 0 0 Đóng cửa
Chính sách tài khóa tạo dư địa để thúc đẩy tăng trưởng
Sử dụng công cụ thuế, phí để  kiểm soát lạm phát
Bộ Tài chính đề xuất giảm tới 50% nhiều khoản thu phí, lệ phí
Giảm thuế là cần thiết, nhưng vẫn cần thêm giải pháp để hỗ trợ doanh nghiệp
Chính sách tài khóa coi doanh nghiệp là trung tâm mang lại hiệu quả cho nền kinh tế
Chính sách tài khóa với nguồn lực rất lớn đã đi vào cuộc sống
Giảm thuế giá trị gia tăng 2%: Giải pháp hỗ trợ thiết thực và hiệu quả người dân, doanh nghiệp
Chính sách tài khóa mang lại hiệu quả cho nền kinh tế
|< < 1 2 3 4 5 > >|