Thứ năm 06/10/2022 23:25 | Hotline: 0965 199 586 | Email: [email protected]
Thời tiết: Hà Nội 25°C
Ninh Bình 25°C
Quảng Ninh 24°C
Thừa Thiên Huế 26°C
TP Hồ Chí Minh 26°C
Đà Nẵng 27°C
VNI: 1,074.52 - -29.74 (-2.69%)
KL: 545,816,556 (CP) GT: 11,115,521 (tỷ)
52 46 315 Đóng cửa
VN30: 1,081.36 - -36.02 (-3.22%)
KL: 141,259,300 (CP) GT: 3,476,895 (tỷ)
1 1 28 Đóng cửa
HNX: 235.13 - -6.99 (-2.89%)
KL: 52,720,042 (CP) GT: 951,492 (tỷ)
33 189 151 Đóng cửa
HN30: 392.21 - -15.98 (-3.92%)
KL: 34,231,300 (CP) GT: 739,320 (tỷ)
0 3 19 Đóng cửa
UPCOM: 82.41 - -1.38 (-1.64%)
KL: 36,257,237 (CP) GT: 666,785 (tỷ)
102 687 206 Đóng cửa
Tiếp tục duy trì Quỹ Bình ổn giá xăng dầu
Quy định rõ về thẩm định giá để sử dụng nguồn lực nhà nước hiệu quả
Còn chồng chéo trong việc định giá hàng hoá, dịch vụ
Thể chế hóa công tác dự báo giá cả thị trường
Niêm yết giá nhằm minh bạch trong mua, bán trên thị trường
Nhà nước chỉ làm trung gian hỗ trợ các bên thỏa thuận hiệp thương giá
Dự thảo luật giá (sửa đổi): Chính phủ quy định chi tiết danh mục hàng định giá để linh hoạt thực hiện
Sửa Luật để quản lý dịch vụ thẩm định giá chuyên nghiệp, chuyên sâu hơn
1 2