Thứ tư 01/02/2023 22:12 | Hotline: 0965 199 586 | Email: thoibaotaichinh@mof.gov.vn
Thời tiết: Hà Nội 21°C
Ninh Bình 20°C
Quảng Ninh 18°C
Thừa Thiên Huế 21°C
Đà Nẵng 23°C
TP Hồ Chí Minh 28°C
VNI: 1,075.97 - -35.21 (-3.17%)
KL: 1,029,897,286 (CP) GT: 17,623,402 (tỷ)
81 56 280 Đóng cửa
VN30: 1,088.09 - -36.98 (-3.29%)
KL: 285,537,600 (CP) GT: 6,710,216 (tỷ)
7 0 23 Đóng cửa
HNX: 216.01 - -6.42 (-2.89%)
KL: 131,860,045 (CP) GT: 1,956,948 (tỷ)
49 213 111 Đóng cửa
HN30: 367.83 - -19.74 (-5.09%)
KL: 89,941,600 (CP) GT: 1,557,062 (tỷ)
3 5 14 Đóng cửa
UPCOM: 74.93 - -0.90 (-1.19%)
KL: 53,463,100 (CP) GT: 662,349 (tỷ)
124 701 182 Đóng cửa
Đại biểu Quốc hội đồng tình siết chặt điều kiện hành nghề thẩm định giá
Bộ trưởng Hồ Đức Phớc: Bộ Tài chính sẽ hướng dẫn về phương pháp, nguyên tắc và phạm vi định giá
Phải có quy định về quỹ bình ổn giá để kiểm soát lạm phát, ổn định vĩ mô
Đại biểu Quốc hội đề nghị hạn chế can thiệp mệnh lệnh hành chính về giá
Luật Giá (sửa đổi) khắc phục các lỗ hổng trong chính sách quản lý về giá
Bổ sung danh mục hàng định giá, đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng
Phân công, phân cấp hơn nữa trong quản lý nhà nước về giá
Tiếp tục duy trì Quỹ Bình ổn giá xăng dầu
Quy định rõ về thẩm định giá để sử dụng nguồn lực nhà nước hiệu quả
Còn chồng chéo trong việc định giá hàng hoá, dịch vụ
1 2