Thứ sáu 09/06/2023 08:57 | Hotline: 0965 199 586 | Email: thoibaotaichinh@mof.gov.vn
Thời tiết: Hà Nội 27°C
Ninh Bình 29°C
Quảng Ninh 29°C
Thừa Thiên Huế 31°C
TP Hồ Chí Minh 28°C
Đà Nẵng 31°C
VNI: 0.00 - 0 (0%)
KL: 0 (CP) GT: 0 (tỷ)
0 0 0 Đóng cửa
VN30: 0.00 - 0 (0%)
KL: 0 (CP) GT: 0 (tỷ)
0 0 0 Đóng cửa
HNX: 0.00 - 0 (0%)
KL: 0 (CP) GT: 0 (tỷ)
0 0 0 Đóng cửa
HN30: 0.00 - 0 (0%)
KL: 0 (CP) GT: 0 (tỷ)
0 0 0 Đóng cửa
UPCOM: 0.00 - 0 (0%)
KL: 0 (CP) GT: 0 (tỷ)
0 0 0 Đóng cửa
Bài 2: Vào cuộc kịp thời và những chuyển biến từ thực tiễn
Chung tay để thị trường bảo hiểm nhân thọ “tăng chất”
Cần đề cao tính chuẩn mực đạo đức, sự chính trực và chuyên nghiệp của đại lý bảo hiểm
Diễn viên Ngọc Lan tiếp tục duy trì hợp đồng bảo hiểm với MVI Life
Cần tránh việc mua bảo hiểm nhân thọ liên kết đầu tư khi chưa hiểu rõ
Giám sát chặt chẽ để tăng chất lượng đại lý bảo hiểm nhân thọ
Lý giải về sản phẩm bảo hiểm diễn viên Ngọc Lan giao kết với MVI Life
Bảo hiểm nhân thọ phải tăng cường kiểm tra, giám sát việc hoạt động tư vấn của đại lý bảo hiểm