Thứ tư 06/07/2022 04:01 | Hotline: 0965 199 586 | Email: [email protected]
Thời tiết: Hà Nội 25°C
Ninh Bình 30°C
Quảng Ninh 26°C
Thừa Thiên Huế 30°C
TP Hồ Chí Minh 28°C
Đà Nẵng 30°C
VNI: 1,181.29 - -14.24 (-1.19%)
KL: 612,002,709 (CP) GT: 13,806,648 (tỷ)
85 53 276 Đóng cửa
VN30: 1,242.05 - -6.32 (-0.51%)
KL: 162,030,600 (CP) GT: 5,072,836 (tỷ)
10 0 20 Đóng cửa
HNX: 277.94 - -3.25 (-1.16%)
KL: 75,492,038 (CP) GT: 1,334,121 (tỷ)
47 175 149 Đóng cửa
HN30: 487.01 - -11.03 (-2.21%)
KL: 30,749,600 (CP) GT: 744,599 (tỷ)
3 4 15 Đóng cửa
UPCOM: 87.19 - -0.71 (-0.81%)
KL: 37,436,256 (CP) GT: 768,825 (tỷ)
108 704 179 Đóng cửa
Sử dụng chính sách tài chính linh hoạt, tránh lãng phí
Tìm cách giải ngân nhanh vốn đầu tư công
Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí: Nói nhiều, chuyển biến còn ít
Lãng phí trong đầu tư công sẽ làm giảm động lực phục hồi kinh tế
Không thể thực hành tiết kiệm, chống lãng phí khi chỉ hô hào
Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí: Giao nhiệm vụ cụ thể để tạo cơ chế giám sát trong thực thi
Hoàn thành vượt mục tiêu tinh giản biên chế theo Nghị quyết 39
1 2