Thứ năm 08/12/2022 15:32 | Hotline: 0965 199 586 | Email: thoibaotaichinh@mof.gov.vn
Thời tiết: Hà Nội 17°C
Ninh Bình 18°C
Quảng Ninh 19°C
Thừa Thiên Huế 25°C
TP Hồ Chí Minh 34°C
Đà Nẵng 25°C
VNI: 1,050.53 - 9.51 (0.91%)
KL: 916,987,609 (CP) GT: 15,450,758 (tỷ)
265 60 91 Đóng cửa
VN30: 1,062.73 - 15.15 (1.45%)
KL: 304,556,000 (CP) GT: 7,068,010 (tỷ)
20 1 9 Đóng cửa
HNX: 215.37 - 5.44 (2.59%)
KL: 106,957,504 (CP) GT: 1,457,769 (tỷ)
129 197 47 Đóng cửa
HN30: 366.99 - 14.72 (4.18%)
KL: 67,456,300 (CP) GT: 1,070,452 (tỷ)
12 6 4 Đóng cửa
UPCOM: 71.62 - 1.17 (1.67%)
KL: 38,926,179 (CP) GT: 441,686 (tỷ)
208 690 102 Đóng cửa
Triệt để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
Triệt để tiết kiệm, sử dụng các nguồn lực cho phát triển
Hoàn thiện thể chế khắc phục tồn tại trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
Sẽ có chuyển biến đột phá trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
Đại biểu Quốc hội đề nghị tiết kiệm, chống lãng phí để tạo nguồn lực cho tăng trưởng
Bộ Tài chính tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng kinh phí chi thường xuyên
Thực hành tiết kiệm không chỉ là cắt giảm chi tiêu
1 2 3 4