Thứ tư 04/10/2023 03:15 | Hotline: 0965 199 586 | Email: thoibaotaichinh@mof.gov.vn
Thời tiết: Hà Nội 28°C
Ninh Bình 26°C
Quảng Ninh 25°C
Thừa Thiên Huế 26°C
TP Hồ Chí Minh 27°C
Đà Nẵng 26°C
Đề xuất áp dụng chính sách thuế tối thiểu toàn cầu từ năm 2024
Giải pháp thích ứng với sân chơi thuế tối thiểu toàn cầu của Việt Nam ra sao?
Chủ động giành quyền thu thuế để bảo vệ lợi ích quốc gia
Lợi ích lâu dài, bền vững từ "sân chơi" thuế tối thiểu toàn cầu
Cần có giải pháp ứng phó kịp thời trước cơ hội, thách thức đan xen
Sáng kiến chống xói mòn cơ sở thuế
Ứng phó với chính sách thuế tối thiểu toàn cầu: Hành động sớm để bảo vệ nguồn thu, duy trì lợi thế cạnh tranh
Nếu chậm triển khai thuế tối thiểu toàn cầu, Việt Nam sẽ bị thiệt
Chủ động các kịch bản để giành quyền thu thuế
Khi không còn ưu đãi, cần có biện pháp hỗ trợ để duy trì cạnh tranh
Chính phủ đồng hành với nhà đầu tư để thu hút, giữ chân “đại bàng”
Chủ động, sẵn sàng thực hiện cơ chế thuế tối thiểu toàn cầu
Các công ty đa quốc gia sẽ phải tiết lộ chi tiết về các loại thuế phải nộp
1 2