Chủ tịch nước tiếp đoàn đại biểu chức sắc Hội thánh Cao Đài

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đón đoàn đại biểu chức sắc các Hội thánh và Tổ chức Cao Đài.

Chủ tịch nước tiếp đoàn đại biểu chức sắc Hội thánh Cao Đài

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi tiếp chức sắc các Hội thánh và Tổ chức Cao Đài.

Chủ tịch nước tiếp đoàn đại biểu chức sắc Hội thánh Cao Đài

Hình ảnh Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi tiếp chức sắc các Hội thánh và Tổ chức Cao Đài.

Chủ tịch nước tiếp đoàn đại biểu chức sắc Hội thánh Cao Đài

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu chức sắc các Hội thánh và Tổ chức Cao Đài.

Chủ tịch nước tiếp đoàn đại biểu chức sắc Hội thánh Cao Đài

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu chức sắc các Hội thánh và Tổ chức Cao Đài.

Chủ tịch nước tiếp đoàn đại biểu chức sắc Hội thánh Cao Đài

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp đoàn đại biểu chức sắc các Hội thánh và Tổ chức Cao Đài.