vương đình huệ
Hội nghị trực tuyến tại các điểm cầu Hà Nội cùng các quận, huyện của TP. Hải Phòng.
vương đình huệ
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đại biểu dự Hội nghị trực tuyến.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đại biểu dự Hội nghị trực tuyến.

Theo TTXVN