Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và các đại biểu bỏ phiếu.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước bỏ phiếu.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước bỏ phiếu.
Các đại biểu Quốc hội bỏ phiếu miễn nhiệm Chủ tịch nước.
Các đại biểu Quốc hội bỏ phiếu miễn nhiệm Chủ tịch nước.
Các đại biểu Quốc hội bỏ phiếu miễn nhiệm Chủ tịch nước.

Theo TTXVN