Theo báo cáo vừa mới phát hành của SSI Research, trước khi Nghị định 81/2020/NĐ-CP được ban hành để điều chỉnh sức nóng về nhu cầu trái phiếu doanh nghiệp, việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp là phương pháp được các công ty bất động sản ưa thích để tăng vốn trong năm 2020.

Theo nghiên cứu của đơn vị này, giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp năm 2020 của các công ty bất động sản là 191 nghìn tỷ đồng, chiếm hơn 40% tổng giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp trong năm. Từ đầu 2021 đến nay, giá trị phát hành mới của các công ty bất động sản đạt 53 nghìn tỷ đồng.

Năm 2021, thị trường chứng khoán thuận lợi hơn đối với Top 20 cổ phiếu bất động sản dân cư lớn nhất. SSI Research nhận thấy có 7 công ty lên kế hoạch tăng vốn năm 2021, với số tiền dự kiến ban đầu là 18,7 nghìn tỷ đồng thông qua phát hành riêng lẻ, phát hành quyền mua cổ phiếu, trái phiếu chuyển đổi và 434 tỷ đồng thông qua cổ phiếu ESOP (cổ phiếu phát hành dành cho người lao động). Trong khi đó, phần còn lại là kế hoạch tăng vốn điều lệ thông qua cổ tức cổ phiếu. Cụ thể như sau:

công ty bất động sản tăng vốn

So với năm ngoái khi mức tăng vốn chưa đáng kể, đạt khoảng 2,4 nghìn tỷ đồng (chủ yếu thông qua cổ tức cổ phiếu/cổ phiếu thưởng). Việc tăng vốn trong năm 2021 kể trên sẽ hỗ trợ đáng kể cho khả năng tăng trưởng trong trung hạn của các công ty. “Hiện tại, với tâm lý thị trường tích cực, đây có thể là thời điểm thuận lợi để tăng vốn cổ phần” – chuyên gia của SSI Research nhấn mạnh./.

Duy Thái