Hải quan Long An

Cán bộ Hải quan Long An kiểm tra thực tế hàng nhập khẩu. Ảnh: Nguyễn Cường

Cụ thể, tính đến hết tháng 7/2021, Cục Hải quan Long An đã là thủ tục cho 1.811 doanh nghiệp (DN), tăng 14%; kim ngạch xuất nhập khẩu đạt hơn 10,6 tỷ USD, tăng 38% so với cùng kỳ năm 2020.

Trong quá trình làm thủ tục hải quan, đơn vị đã kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh cho DN; đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ DN qua hệ thống điện tử, đường dây nóng, ưu tiên giải quyết kịp thời việc thông quan hàng hóa của DN phục vụ sản xuất kinh doanh.

Với sự chủ động nêu trên đã giúp cho công tác thu ngân sách của Cục Hải quan Long An khá thuận lợi, tính đến hết tháng 7/2021 đã đạt 3.348 tỷ đồng, tăng 89% so với cùng kỳ, đạt hơn 97% chỉ tiêu Bộ Tài chính giao.

Đáng chú ý là địa bàn tỉnh Tiền Giang số thu tăng 81%, đạt hơn 249 tỷ đồng là do kim ngạch và số thuế tăng tại dự án năng lượng của Công ty CP năng lượng điện gió Tiền Giang, Công ty CP Điện gió Mê Kông…/.

Ngọc Linh