Dự hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thị Kim Ngân; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng; các Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng; Thường trực cấp ủy cấp tỉnh; cán bộ chủ chốt các cấp... với tổng số hơn 1.196.000 cán bộ, đảng viên.

Tại điểm cầu Bộ Tài chính và điểm cầu 6 đảng bộ kết nối trực tuyến với điểm cầu Trung ương có sự tham dự của gần 4.700 đảng viên thuộc 51 đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ Bộ Tài chính.

Đảng ủy Bộ Tài chính nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Trung ương 6

Các đảng viên của 38 đảng bộ, chi bộ trực thuộc tham dự hội nghị tại điểm cầu Bộ Tài chính. Ảnh: Đức Minh

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII diễn ra trong 2 ngày. Đây là hội nghị có ý nghĩa hết sức quan trọng, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, đảng viên trong việc triển khai thực hiện các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp trọng tâm của các văn kiện Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII.

Trong phiên làm việc buổi sáng, các đại biểu nghe đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương truyền đạt chuyên đề "Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới".

Chiều ngày 5/12 và ngày 6/12, các đại biểu sẽ được các báo cáo viên là các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước truyền đạt 3 chuyên đề: “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới”; “Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; “Định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050”.

Đồng chí Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng sẽ phát biểu kết luận hội nghị.

Sau đợt nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ Bộ Tài chính xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết cụ thể, chi tiết, có lộ trình để triển khai thực hiện gắn với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tế của đơn vị, thể hiện quyết tâm đổi mới, sáng tạo và bảo đảm khả thi, thiết thực, hiệu quả./.