Gia Lai: Mục tiêu giảm 3% hộ nghèo dân tộc thiểu số trong năm 2022

Mô hình chăn nuôi bò nhốt chuồng thu nhập cao của bà con DTTS ở huyện Ia Pa, Gia Lai. Ảnh: CTV

Mục tiêu trên được thực hiện theo kế hoạch 314/KH-UBND về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững năm 2022 mới ban hành.

Xét theo chuẩn nghèo đa chiều, hiện nay Gia Lai có trên 45.600 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 12,09%. Trong tổng số hộ nghèo toàn tỉnh, hộ đồng bào dân tộc thiểu số là khoảng 88%.

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, từ 2016 đến 2021, tỉnh Gia Lai đã đầu tư trên 1.270 tỷ đồng từ ngân sách, triển khai nhiều chương trình hỗ trợ các hộ nghèo học nghề, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, mua thẻ bảo hiểm y tế, khám bệnh miễn phí.

Theo ông Phạm Trần Anh - Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Gia Lai, bên cạnh đồng hành cùng các địa phương để hoàn thành mục tiêu giảm nghèo năm 2022 của tỉnh, ngành sẽ tham mưu cho chính quyền, cấp ủy cơ sở xây dựng những giải pháp cụ thể, hỗ trợ hộ nghèo thoát nghèo.

Đồng thời, tỉnh Gia Lai sử dụng hiệu quả nguồn lực từ trung ương; phối hợp với mặt trận, đoàn thể các cấp huy động các nguồn lực từ doanh nghiệp, cộng đồng, xã hội để đầu tư cho người nghèo phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo, ổn định cuộc sống./.