Cụ thể hơn, khoảng 5.660 căn đã bán, giảm 6% theo quý và 15% theo năm. Tỷ lệ hấp thụ trên thị trường sơ cấp đạt khoảng 33%, giảm 2% theo quý do tháng Bảy âm lịch và giảm 12% theo năm. Từ Liêm dẫn đầu với 1.800 căn bán được hay 32% thị phần, tương đương với tỷ lệ hấp thụ 44%.

Theo Saviils, căn hộ hạng B có lượng bán lớn nhất trong quý thứ 6 liên tiếp với 51%. Trong khi lượng hấp thụ của hạng A giảm 8% theo quý đạt 20% với 130 căn bán được và tỷ lệ hấp thụ của hạng B đạt 34%, giảm 6% theo quý với 2.900 căn bán đã bán, hạng C hoạt động tích cực với tỷ lệ hấp thụ đạt 33%, tăng 8% với 2.620 căn đã bán.

Công ty này cho hay, Thông tư số 19/2016/TT-BXD đã thắt chặt các thủ tục bán lại, hạn chế các nhà đầu tư ngắn hạn. Hà Đông và Hoàng Mai sẽ đối mặt với áp lực cao với 48% nguồn cung tương lai./.

D.T