may huế

Những ý kiến, kiến nghị của người nộp thuế đã được cơ quan thuế tiếp nhận, trả lời đúng hạn. Ảnh: Nhật Minh.

Một trong những tiêu chí để Ngân hàng Thế giới (WB) đánh giá mức độ thuận lợi về thuế, đó là trả lời khiếu nại, cũng như ý kiến của người nộp thuế liên quan đến thủ tục hành chính thuế. Để đáp ứng yêu cầu này, trong những năm gần đây ngành Thuế đã có nhiều cải cách về thủ tục hành chính, cũng như giải quyết các ý kiến mà người nộp thuế gửi đến cơ quan thuế.

Thực hiện chủ trương của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, Cục Thuế TP. Hải Phòng đã rất quan tâm đến công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, cũng như ý kiến mà người nộp thuế gửi đến cơ quan thuế.

Ông Hà Văn Trường - Cục trưởng Cục Thuế TP. Hải Phòng cho biết, việc kiểm soát công tác kê khai thuế được cục thuế thực hiện khá nghiêm túc. Các đơn vị của cục thuế đã khẩn trương triển khai thực hiện xác nhận số nộp điện tử, đảm bảo đạt tỷ lệ trên 90% theo đúng chỉ đạo của Tổng cục Thuế.

Đặc biệt, cục thuế cũng như các chi cục thuế trực thuộc đã thực hiện trả lời thư tra soát điện tử một cách thường xuyên, liên tục, đảm bảo 100% thư tra soát của người nộp thuế trên cổng thông tin điện tử được trả kết quả đúng thời hạn.

Cùng với việc trả lời ý kiến của người nộp thuế, Cục Thuế TP. Hải Phòng cũng thực hiện nhiều biện pháp quản lý thu, chống thất thu ngân sách ngay từ khâu kê khai thuế. Việc rà soát người nộp thuế kê khai thuế được thực hiện thường xuyên, liên tục, qua đó đôn đốc người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ thuế một cách kịp thời, đúng hạn.

“Chúng tôi đã yêu cầu các đơn vị tập trung chỉ đạo, đôn đốc quyết liệt các tổ chức, doanh nghiệp nộp hồ sơ quyết toán thuế năm 2020. Kiên quyết xử lý vi phạm về chậm nộp hồ sơ khai thuế. Tăng cường các biện pháp kiểm tra, kiểm soát hồ sơ khai thuế, phối hợp các đơn vị chức năng để kịp thời điều chỉnh các trường hợp khai sai, khai thiếu, hạch toán chưa đúng để hạn chế nợ ảo, nợ sai” - ông Trường cho biết.

Việc rà soát còn nhằm cập nhật số liệu, xử lý dữ liệu thực hiện lập báo cáo cung cấp thông tin tài chính, phục vụ báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020.

Trước đó, ngày 31/3/2021, Cục Thuế TP. Hải Phòng đã triển khai quy trình truyền nhận thông tin hoàn thuế điện tử diện rộng theo chỉ đạo của Tổng cục Thuế. Đồng thời, cục thuế cũng đã thành lập tổ chỉ đạo, tổ triển khai thực hiện và yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai./.

Nhật Minh