Hải quan Bình Dương

Cán bộ Hải quan Bình Dương hướng dẫn DN hoàn thiện thủ tục nhập khẩu. Ảnh: Phi Vũ

Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn ra phức tạp, kéo dài, Cục Hải quan Bình Dương đã thực hiện quyết liệt có hiệu quả các biện pháp 5K của Bộ Y tế và các chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan về thực hiện “mục tiêu kép”.

Đơn vị đã chỉ đạo các chi cục thường xuyên quan tâm theo dõi hỗ trợ doanh nghiệp (DN), thông quan nhanh hàng hóa xuất nhập khẩu (XNK) để DN đủ nguyên liệu, vật tư, máy móc thiết bị phục vụ sản xuất thúc đẩy XNK. Trong đó, đặc biệt ưu tiên quan tâm, nắm bắt tình hình hoạt động thường xuyên đối với các DN có số thu lớn chiếm 80% số thu để kịp thời hỗ trợ, tạo thuận lợi tối đa nhằm đảm bảo nguồn thu năm 2021.

Cục Hải quan Bình Dương cũng thường xuyên quan tâm đến việc cung cấp thông tin, hỗ trợ DN qua rất nhiều kênh liên lạc khác như: gặp trực tiếp, điện thoại, email, qua website, qua tổ tư vấn trực tuyến... Công khai các số điện thoại của cán bộ lãnh đạo các cấp để người dân, DN biết, liên hệ khi cần tham vấn, hướng dẫn, giải quyết khó khăn vướng mắc.

Thông qua Cổng thông tin điện tử của cục (website) với 4 ngôn ngữ Việt, Anh, Hàn, Trung, đơn vị kịp thời cập nhật, tuyên truyền các văn bản pháp luật có liên quan đến hoạt động XNK để DN biết, thực hiện.

Với sự chủ động nêu trên, 6 tháng đầu năm 2021, đơn vị đã đảm bảo làm thủ tục XNK cho 793.194 tờ khai hàng hóa của hơn 5.700 DN, số thu ngân sách đạt hơn 10.000 tỷ đồng, tăng hơn 47% so với cùng kỳ năm 2021, đạt hơn 62% chỉ tiêu dự toán của Bộ Tài chính giao, đạt hơn 60% chỉ tiêu phấn đấu Tổng cục Hải quan giao năm 2021 (16.700 tỷ đồng)./.

Ngọc Linh