Lũy kế từ đầu năm đến nay, Hải quan Cần Thơ đã làm thủ tục xuất nhập khẩu (XNK) cho 18.725 bộ tờ khai, tăng 29,18% với tổng kim ngạch XNK hàng hóa ước đạt hơn 1,695 tỷ USD, tăng 84% so với cùng kỳ.

Đối với việc thực hiện VNACCS/VCIS, đơn vị đã triển khai tại 4/4 chi cục trực thuộc; đạt 3.630 tờ khai, bằng 99,62% tổng tờ khai XNK.

Đạt được kết quả nên trên, do ngay từ đầu năm, đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với cơ quan tài chính trên địa bàn trong việc thu thuế XNK, đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời vào ngân sách Nhà nước.

Đồng thời, thực hiện có hiệu quả quy chế phối hợp thu ngân sách Nhà nước giữa hải quan -thuế - kho bạc - ngân hàng thương mại./.

Hải Anh